Příprava a řízení projektůKonzultace a poradenstvíKoncepční a strategické plánováníVzdělávání a školeníOdborné analýzy a studie

Proč právě Cassia?

Cassia Development & Consulting, s.r.o. své služby úspěšně nabízí již od roku 1997. Společnost, původně působící pod obchodním názvem Vilém Čekajle, ekonomické a organizační poradenství, se v několika prvních letech zaměřovala zejména na zpracování finančních a ekonomických analýz podnikatelských záměrů a podporu podnikatelů a investorů při jednání s finančními institucemi při získávání prostředků na realizaci jejich záměrů.


S postupným získáváním zkušeností ke zpracování podnikatelských záměrů přibyly odborné analýzy a studie, a to jak jednotlivých podnikatelských či rozvojových záměrů, tak studie hodnotící vybraná území, nebo tematické oblasti. Kromě přípravy projektů se tak dlouhodobě zaměřujeme právě na oblast hodnocení ekonomického rozvoje, dopadů a výsledků jak individiálních akcí a projektů, tak rozsáhlých legislativních opatření na rozvoj měst a regionů či vybraných oborů. Znalosti získané hodnocením dopadů realizovaných investic pak zpětně používáme při asistenci městům, obcím, regionům a státům při výběru vhodných opatření pro řešení problémů, nebo pro podporu rozvoje daného území.


Napomáhali jsme připravit pilotní projekty pro čerpání fondů EU v ČR, a díky získaným zkušenostem se podílíme na průběžném vyhodnocování nastaveného systému čerpání fondů EU nejen v ČR, ale i v zahraničí. Získané zkušenosti nabízíme našim klientům v ČR jako možnost jak připravit lepší, efektivnější rozvojové plány a projekty pro jejich naplnění. Díky dlouhodobé spolupráci s renomovanými zahraničními společnostmi specializujícími se na oblast ekonomického rozvoje naše služby využívají jak města, obce, regiony a soukromé subjekty v České republice, tak i například organizace jako je USAID, UKAID či Evropská komise

Co nabízíme?

Příprava a řízení projektů

Nabízíme spolupráci při přípravě, řízení a kontrole průběhu realizace projektů na místní, regionální, národní a mezinárodní úrovni financovaných jak z veřejných, tak soukromých zdrojů.

Plánování rozvoje

Příprava a realizace rozvojových koncepcí na podporu místního ekonomického rozvoje. Strategický plán či koncepce pro nás není dokument, ale proces, jehož cílem je dosažení dohody všech partnerů na společném postupu.

Studie a analýzy

Finanční, ekonomické a socioekonomické studie a analýzy rozvojových záměrů, koncepcí a programů nejen pro účely získání dotace, ale i pro objektivní vyhodnocení rentability záměrů.

Doplňkové služby

Úspěšná příprava a realizace projektů vyžaduje nejen kvalitní přípravu projektů, ale i transparentní výběrové řízení, vhodné informování veřejnosti, prostřednictvím přehledných webových stránek projektu, realizaci odborných průzkumů a posudků a další doprovodné služby.

Aktuální zakázky a projekty