Ministr povolil kácení stromů s kůrovcem v srdci Šumavy, ale jen ručně

Jul 26

Zdroj: idnes.cz, 21. 4. 2011
Autor: Martina Procházková

 

V některých částech nejcennějších chráněných zón Šumavy se budou moci kácet stromy napadené lýkožroutem smrkovým. Podmínkou je, že ručně. Rozhodl o tom ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Zakázal také letecké postřiky a užití biocidních látek.

Úplně bez zásahů majízůstat rašeliniště. Na celém území jsou vyloučeny letecké postřiky, do prvních zón nesmí mimo zpevněné cesty a silnice vjíždět těžká technika. Ministr v prvních zónách zakázal také použití jakýchkoli biocidních prostředků.

V praxi to znamená, že se v nejpřísněji chráněných zónách kácet bude, ale jen ručně, motorovou pilou. Všechny stromy se odvětví, zbaví kůry a zůstanou ležet na zemi, aby mohly zetlít.

“Kácet se nesmí v oblasti rašelinišť, kam patří například zóna Pod vltavskou cestou, Černohorský močál, Cikánské slatě a Mlynářské slatě či Prameny Vltavy, Medvědice, Kaliště a další,” jmenoval ministr. “Těmito kroky chceme zachovat jádrové území Národního parku Šumava a ponechat je k samovolnému vývojive styku s Bavorským národním parkem,” dodal.

V druhých bezzásahových zónách ministr navrhl nepoužívat biocidní látky na živé stojící stromy a tam, kde jsou stanoviště ovlivněna vodou. Ani zde nejsou povoleny letecké postřiky.

 

Kácení probrali místo po místu

Chalupa o tom rozhodl během nočního jednání, při němž se setkal s krizovým ředitelem šumavského národního parku Janem Stráským a odborníky. Stráský šel na jednání s tím, že podporuje myšlenku kácet stromy v dosud bezzásahových zónách.

“S panem Stráským jsme si prošli místo po místu, probrali jsme si charakteristiku a přístupnost území. Na základě toho vznikl tento návrh, který jsem ještě ve dvou či třech bodech upravil,” dodal Chalupa.

Nyní je podle něj na Stráském, kdy s úpravami koncepce začne a kdy nastane samotné kácení. Aby mohl Stráský všechna opatření odstartovat, musí nejprve učinit všechna nutná legislativní opatření. Chalupa uvedl, že mu s tím ministerstvo pomůže. “Pan Stráský má rovněž za úkol založit pravidelný informační dispečink a o kůrovcových těžbách objektivně informovat širokou veřejnost,” dodal ministr.

Zdůraznil, že jeho návrh je kompromisem. “Ředitel Stráský mi na základě závěrů pracovní skupiny předložil odborně a logisticky dobře připravený plán. Za tuto práci mu chci poděkovat,” hodnotí materiál Chalupa.

Zároveň dodal, že ve svém následném rozhodnutí musel zohlednit i další specifické aspekty spojené s ochranou přírody národního parku. V úpravě respektoval práva nestátních vlastníků lesa, se kterými Národní park Šumava sousedí.

 

Zásah je menší než dříve, míní Chalupa

Podle zpráv z ministerstva se proti kůrovci zasahovalo v bezzásahových prvních i druhých zónách i v předchozích letech.

“Podle nových zjištění ministerstva životního prostředíbylo například v roce 2010 uděleno 115 výjimek k povolení kácení stromů, které významně zmenšily rozsah bezzásahových zón,” informoval Chalupa.

Nově přijatý Chalupův návrh má tedy přinést mnohem menší zásah. A to jen tam, kde je to nezbytně nutné pro další budoucnost parku. Skutečné bezzásahové zóny letos podle Chalupy zaberou 12 800 hektarů, podle Stráského koncepce měla bezzásahová zóna tvořit jen 10 135 hektarů.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to toolbar