Evropské peníze pro oživení řeky Vltavy

Zdroj: Magistrát města České Budějovice

 

Město využívá možnosti, kterou nabízí Regionální operační program Jihozápad prostřednictvím oblasti podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. V žádosti, která před několika dny byla podána, jsou specifikovány požadavky na získání podpory na dostavbu ochranného přístavu České Vrbné a kotviště lodí Lannova loděnice.

 

Obě tyto stavby jsou součástí státního projektu Dokončení vltavské vodní cesty, jehož investorem je Ředitelství vodních cest České republiky, které rovněž z valné části využívá dotací z evropských fondů, z Operačního programu Doprava z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podíl města České Budějovice pak v případě ochranného přístavu České Vrbné zahrnuje vybudování přístupových komunikací, překládku sítí a stavbu obslužného objektu, takzvaného kapitanátu. Přístaviště Lannova loděnice, jako koncový bod vltavské vodní cesty, bude dokončena začátkem léta, veřejnosti se pak představí na konci prázdnin. Ředitelství vodních cest ČR již vlastní stavbu přístavního mola za 20 milionů korun dokončilo, město České Budějovice finišuje s dobudováním sociálního zázemí a úpravami okolního terénu.

 

„Splavnění Vltavy vnímáme jako mimořádnou příležitost pro oživení našich řek a rozšíření nabídky pro cestovní ruch v souladu s rozvojovým projektem Město a voda. Třebaže pravidelný provoz bude atraktivním lákadlem až po otevření plavebního kanálu v Českém Vrbném, věřím, že už během letošního léta se najde řada příležitostí jak využít toho, že České Budějovice mají svůj první přístav,“ dodala náměstkyně primátora Ivana Popelová.

 

Evropské dotace by měly pomoci zrealizovat i veřejnosti méně známý záměr města, směřující k vybavení Trilčova jezu sportovní propustí, která by umožnila jeho splutí. Trilčův jez je posledním jezem na Vltavě před soutokem s Malší a je zatím nepříjemnou překážkou, která neumožňuje sportovním lodím plout až do centra města. Stávající propust je pro sportovní lodě s amatéry obtížně sjízdná a nebezpečná, navíc je zahrazena segmentovým uzávěrem. Obvyklé přenášení lodí je sice možné, nicméně velmi obtížné a jeho fyzická náročnost vodáky zpravidla odradí.

 

Sportovní plavební propust pro malá plavidla vytvoří mobilní vestavba do stávající vorové retardérové propusti jezu umístěné u levého břehu. „Tímto by se nám podařilo vodákům otevřít historické centrum Českých Budějovic, představit jim ho se všemi památkami i lákadly. Místním podnikatelům v turistickém ruchu pak téměř pod okna připluje nová klientela. Ze zkušeností z Českého Krumlova je zřejmé, že je to klientela četná i movitá, pro rozvoj cestovního ruchu určitě přínosná,“ upřesňuje náměstkyně Ivana  Popelová.

 

Celkový rozpočet, který by měl pokrýt výdaje města na financování těchto staveb se blíží k 32 milionům korun, požadovaná výše dotace z ROP Jihozápad je přes 25 milionů Kč, což je 92,5 % z celkových způsobilých výdajů.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to toolbar