Ať vás nepřekvapí nové značky pro cyklisty – musí je znát i řidiči

Aug 09

MF Dnes, 24.11.2010

 

Málokdo to zatím ví, ale cyklisté už mohou jezdit v protisměru – dovoluje jim to jedna ze sedmi nových značek, s nimiž se řidiči mohou setkat hlavně ve městech.
V místech, kde se auta potkávají s cyklisty, bude teď jasnější značení. Tvoří ho dvě značky, dvě dodatkové tabulky pro cyklisty a nové značení na silnici. Silniční provoz se tak kolům stále více přizpůsobuje. Kromě povolení jízdy v protisměru pro cyklisty můžete narazit na další tabulku, která na víceproudé silnici povolí kolařům pokračovat rovně i v případě, kdy jsou v pruhu, kde motoristé musí odbočovat doprava.

 

Pozor na cyklisty

Právě u této značky povolující cyklistům pokračovat i jiným směrem, než kterým jedou auta, se může stát, že jim kolo bude křižovat jízdní dráhu. Proto si dodatkových tabulek musí pozorně všímat i řidiči a dávat na cyklisty velký pozor.
Jedna z nových značek také napovídá, jak bezpečněji odbočit doleva: cyklista si najede doprava a silnici překoná kolmo po přejezdu pro cyklisty nebo pěšky po přechodu pro chodce.
Na vozovce přibudou i takzvané cyklokoridory. Piktogram namalovaný na vozovce označí místo, kde mohou řidiči potkat kolo. Cyklokoridory budou tam, kde není místo pro klasickou cyklostezku, a cyklisté by se měli pohybovat jen v tomto vyhrazeném prostoru. Důležitou zprávou pro kolaře je to, že do cyklokoridoru mohou auta vjíždět.
Do vodorovného značení nově přibyl také přejezd pro kola přimknutý k přechodu pro chodce. Může být vyznačený dvěma způsoby – barevně odlišeným výrazným pruhem nebo úzkou „zebrou“ vytyčující prostor, který navazuje na přechod pro chodce.

 

Novinka i pro řidiče

Modrou značku K+R (Kiss+Ride -„polib a jeď“) budou hledat řidiči v nástupních místech městské hromadné dopravy. Najdou je tam, kde bude možné krátkodobě zastavit a nechat část posádky přestoupit na hromadnou dopravu.

 

***

Jak odbočit vlevo Značka cyklistům radí, jak na frekventované silnici bezpečně odbočit vlevo. Nejprve si najeďte doprava a kolmo přejeďte vozovku po přejezdu pro cyklisty nebo pěšky po přechodu pro chodce.

Konec cyklostezky Dopravní značka informuje o ukončení cyklistické trasy.

Cyklista v protisměru Dodatková tabulka umožňuje kolařům jet v protisměru jednosměrkou.

Řidiči, pozor! Dodatková tabulka upozorňuje řidiče v odbočovacím pruhu, že cyklista může pokračovat přímo.

Kudy jezdí cyklisté Vodorovné dopravní značení vymezuje přejezd pro cyklisty (dvě varianty na horním obrázku) a cyklokoridor, který upozorňuje řidiče na zvýšený výskyt kolařů na silnici. Není to vyhrazený prostor pro cyklisty, auta do něj můžou.

Vystup a jeď Nová modrá značka označuje parkoviště, na němž můžete krátkodobě zastavit, abyste nechali vystoupit a nastoupit cestující, kteří dále pojedou hromadnou dopravou. Doba zastavení není předpisem blíže specifikována. Značka se objeví poblíž některých autobusových zastávek a v Praze

především u stanic metra. Dříve povolovala krátkodobé zastavení bílá dodatková tabulka, letos na podzim ji nahradila značka K+R v modrém poli.

 


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to toolbar