Firmy sázejí na spolupráci se školami

Nov 09

Hospodářské noviny, 9. listopadu 2012

Autor: Jana Machálková

 

Jak přitáhnout talenty. Firmy ČEZ a Contipro nečekají, až jim školy předloží skvěle připravené absolventy. Začaly se o podporu přírodních a technických věd starat samy.

 

Dvacet let posílá ČEZ do středních a vysokých škol brožury, knížky a výukové filmy, zve studenty na prohlídky do elektráren a snaží se učitele fyziky přimět, aby o energetice nevykládali jen z nudných učebnic. Svůj vzdělávací program Svět energie spustila firma koncem listopadu 1992, jen půl roku po svém založení. Je to zároveň jeden z prvních příkladů po roce 1989, kdy se nějaká firma začala chovat společensky odpovědně.

“Rozhodli jsme se oslovit mladou generaci – jsou to budoucí spotřebitelé elektřiny, budoucí voliči nebo politici, kteří budou o energetice rozhodovat. V neposlední řadě jsou to možní zaměstnanci energetiky,” říká Marie Dufková z ČEZ, která má projekt Svět energie na starosti skoro od počátku. “Ohlas byl výjimečný, školy to uvítaly s tím, že právě k výuce energetiky podklady do té doby postrádaly,” doplňuje Marie Dufková.

Sázka na kontakt se studenty a školami se navíc ukázala jako prozíravá. Od roku 1990 začal zájem mladých lidí o technické a přírodní vzdělání klesat, hromadně se přesunuli k humanitním oborům a ekonomii. Řada průmyslových firem, včetně ČEZ, se však bez schopných techniků a přírodovědců neobejde. Nezbývá jim tedy, než je po své ose oslovovat přímo ve školách.

 

Barevné obrázky, které učitel nenakreslí

Lidé z ČEZ pro studenty vytvářejí různé učební texty, počítačové programy nebo multimediální encyklopedie. Pořádají pro ně i besedy, kde s nimi mluví o budoucnosti jaderné energetiky nebo o využitelnosti obnovitelných zdrojů.

Do projektu Svět energie je zapojena například Střední průmyslová škola Panská v Praze. “Učím tu čtrnáctý rok a už od samého začátku jsme měli k dispozici fólie pro zpětný projektor od ČEZ. V té době bylo velmi příjemné vykládat moderní fyziku a mít k dispozici nákresy jaderného reaktoru, schéma jaderné reakce a podobně. Žáci si dokázali lépe představit, jak takové zařízení funguje. Obrázky byly pěkné, barevné a přehledné. Takové učitel na tabuli nakreslit nemůže,” říká učitel fyziky Jaroslav Reichl.

Reakce žáků jsou podle něj kladné. “Jaderná fyzika je ta část fyziky, která na středoškolské úrovni nedovoluje daný problém příliš matematizovat, a tak je probíraná látka jednodušší. Navíc se jedná o téma, které je velmi mediálně známé. Žáci jsou mnohdy překvapeni, když některé nepřesnosti nebo omyly uvádím na pravou míru,” říká Reichl.

Do projektu Svět energie je nyní zapojeno 46 středních škol a 13 fakult vysokých škol. A zdaleka už nejde jen o zpestření výuky a vzbuzení prvotního zájmu o energetiku. “Všechny tyto školy spolupracují s našimi personalisty, mají s nimi uzavřené smlouvy. Jsou to tedy vesměs školy, které vychovávají odborníky do našich provozů,” říká Marie Dufková. Do projektu se ale podle ní mohou přihlásit všechny střední a vysoké školy, které projeví zájem, nejde o uzavřený klub.

I přes rozběhnutý vzdělávací program a dvacetileté zkušenosti musí ČEZ o talentované techniky a přírodovědce bojovat – podobně jako další firmy. Energetický gigant potřebuje do svých závodů získat především dostatek fyziků, techniků, strojařů nebo elektrotechniků. I když se zájem mladých lidí o technické vzdělání začíná v posledních dvou letech zvedat, pořád to na uspokojení poptávky nestačí.

Na tento problém naráží i biotechnologická firma Contipro z Dolní Dobrouče na Orlickoústecku. Společnost proto před třemi lety založila projekt Fybich (zkratka z klíčových předmětů: fyzika, biologie, chemie) a přitáhla několik gymnázií v okolí. “Cílem je zabránit odlivu chytrých hlav z regionu. Chceme mladým lidem ukázat, že perspektivní zaměstnání zaměřené na vědu nemusí hledat jen ve velkých městech,” říká manažerka projektu Fybich Zuzana Vondrová.

 

Student se na rok stane vědcem ve firmě

Firma Contipro vytvořila pro gymnaziální studenty systém přednášek, které probíhají osmkrát za školní rok, a to v sobotu. Toto opatření pomáhá odfiltrovat žáky, kteří se toužili hlavně vyhnout vyučování a o kariéru chemika nebo biotechnologa nemají ve skutečnosti zájem.

Na jednu přednáškovou sobotu se podle Vondrové sjíždí v průměru šedesát studentů z různých koutů Pardubického kraje. Prakticky zaměřené besedy vedou nejen zaměstnanci Contipra, ale i vysokoškolští pedagogové nebo vědci. Mezi probíraná témata patří například hojení ran, tkáňové inženýrství, nanotechnologie nebo fyziologie buňky – zkrátka oblasti, kterými se Contipro ve svém provozu zabývá. “Cílem přednášek je rozšíření gymnaziální výuky. Někteří studenti jsou budoucí vědci, jiní berou svoji účast jako přípravu na medicínu,” shrnuje Vondrová.

Nejšikovnější studenty gymnázií se Contipro snaží podchytit pro dlouhodobější spolupráci. “Nejtalentovanějším a nejmotivovanějším studentům nabízíme celoroční výzkumné stáže. Žáci projdou výběrovým řízením, a pokud uspějí, zahájí jako členové týmu práci na některém z výzkumných témat řešených v laboratořích holdingu,” popisuje Vondrová. V jednom školním roce se této dlouhodobé stáže zúčastní asi desítka studentů. Další desítky mají možnost zúčastnit se prázdninové Letní školy, kde se mísí odborné přednášky se sportem a zábavou. Na podporu fyzikálního, chemického a biologického vzdělávání dává společnost Contipro ročně 750 tisíc korun.

 

Působí to i na učitele

Do projektu Fybich je hned od začátku, tedy třetím rokem, zapojeno například Gymnázium Letohrad. Jeden ze studentů školy Aleš Stejskal nedávno získal díky účasti v projektu Fybich stipendium na univerzitě ve Spojených státech.

“Projekt Fybich je postaven tak, že studenty nutí něco dělat i v jejich volném čase, nejen během školní výuky. Vidíme, že to na ně má pozitivní vliv. Mají pak mnohem více jasno, co by chtěli dále studovat a dělat,” říká ředitel letohradského gymnázia Vratislav Šembera. Zájem absolventů o další studium přírodních věd se podle něj v posledních třech letech zvýšil.

Fybich navíc působí příznivě i na učitelský sbor. “Student, který si ze svého zájmu studuje něco navíc, pak samozřejmě motivuje i kantora, aby s ním s ohledem na to pracoval,” dodává ředitel Šembera.

 

150 milionů

Tolik korun investovala během posledních dvaceti let energetická společnost ČEZ do svého vzdělávacího programu Svět energie. Do programu je v současnosti zapojeno 46 středních škol a 13 fakult vysokých škol.

 

Další CSR projekty, kterými firmy podporují technické a přírodovědné vzdělávání

 

Věda má budoucnost

Společnosti Bayer, IBM a Sedlecký Kaolín se dlouhodobě potýkají s nedostatkem odborníků. Například Bayer svého času obsazoval pozici chemika až šest měsíců. Firmy se proto rozhodly, že budou technické a přírodovědné vzdělávání podporovat už na základních školách, respektive na druhém stupni u žáků, kteří teprve stojí před výběrem střední školy. Každá ze zmíněných firem se na rok propojila s jednou konkrétní základní školou. Zástupci firem chodí dětem přednášet o praktické chemii a fyzice, ukazují jim provozy, trénují s nimi psaní životopisů a podobně. Projekt Věda má budoucnost vymyslela společnost CSR Consult.

 

Střední škola v Dobrušce

Střední průmyslová škola v Dobrušce funguje trochu netradičně. Je soukromá, ale školné se tu neplatí. Nejlepší žáci naopak získávají prospěchová stipendia. Školu založilo jedenáct firem z Královéhradeckého kraje, kterým vadilo, že se na technické obory hlásí málo žáků a ony mají problém sehnat pracovníky. Jedná se například o společnosti ABB, Atas, Cisco Systems nebo OEZ. Škola si díky dotacím z firem může dovolit nadstandardní vybavení, například co se týká moderních přístrojů. Škola přijímá do studijních oborů souvisejících s IT a elektrotechnikou.

 

Slovácké strojírny

170 milionů korun investovala firma Slovácké strojírny z Uherského Brodu do vybudování vlastní technické střední školy ve svém výrobním areálu. Tato střední škola firmě připravuje absolventy na míru, a to do oborů, jako je metalurgie, metalografie nebo elektrotechnika. Žáci mají k dispozici skvěle vybavenou laboratoř s přístroji, ke kterým by se v běžné škole nedostali. Učí se například pracovat s různými druhy laserů. Praktická část výuky probíhá přímo ve strojírnách.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to toolbar