Vltavské přehrady se otevřou byznysu

Dec 10

Zdroj: Hospodářské noviny, 10. prosince 2012

Autor: Zuzana Keményová

 

Vltava vyjde vstříc turistům a sportovcům. Podle Povodí Vltavy totiž přehrady i břehy této řeky nejsou dostatečně využity pro byznys. Povodí už si proto nechalo zpracovat plány, na jejichž základě bude možné začít stavět nové mariny pro soukromé jachty i motorové čluny, stejně jako nové pláže a centra pro vodní lyžování a další sporty.

“Na všech našich nádržích od Lipna přes Orlík, Kamýk a Slapy jsme už zpracovali mapy využití vodní plochy a břehů. Tedy kolik tam je nyní marin, jak je to na dané nádrži s plavební dopravou, jaké tam jsou pláže nebo aktivity vodních sportů,” říká Petr Kubala, ředitel Povodí Vltavy.

Samotnou stavbu chce povodí nechat na soukromých investorech – firmách nebo na sportovních klubech. A ty se už nyní vltavskému povodí hlásí a předkládají své projekty.

“Když má někdo zájem něco na Vltavě stavět, přijde k nám a my to s ním nad těmi mapami prodiskutujeme. Bude se například posuzovat, aby to nerušilo rekreanty nebo rybáře, jestli záměr nekoliduje s plavebním provozem a mnoho dalších hledisek. Když bude všechno v souladu, my k tomu vytvoříme maximální podmínky a podporu,” tvrdí Kubala.

Jedním z takových projektů, které se právě rozjíždí, je rekreační středisko Vystrkov u Orlické přehrady. Soukromá firma chce chátrajícímu středisku, kam v dobách reálného socialismu jezdili komunističtí pohlaváři, vtisknout novou tvář.

“Chceme tam vybudovat novou marinu, přistavět mola i dráhy pro vodní lyžování,” říká Pavel Hrášek, právník, který soukromého investora, jenž zatím chce zůstat anonymní, zastupuje. “Přilehlá obec Kozárovice s tím souhlasí a stavět chceme začít maximálně do jednoho roku. Věříme, že zmodernizovaný Vystrkov si lidé oblíbí a že návštěvníků bude dost.”

Podobnou cestou jako Vltava už se před časem vydalo i Labe. I s pomocí peněz z Evropské unie mají u břehů Labe vzniknout desítky nových přístavů a kotvišť.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to toolbar