Vláda dala zelenou realokacím z rizikových operačních programů

Zdroj: EurActiv.cz, 23. května 2013

 

Kabinet Petra Nečase na včerejším (22. května) zasedání schválil návrh Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na přesun prostředků z rizikových operačních programů, kterým hrozí, že nebudou do konce programového období vyčerpány. Více jak sedm miliard korun z evropských fondů tak poputuje do úspěšnějších programů.

 

„Vláda schválila významný krok v čerpání peněz z EU fondů,“ řekl novinářům ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. Materiál kromě informací o rizikových operačních programech, kterým hrozí, že do konce programového období 2007-2014 nestihnou přerozdělit všechny prostředky, obsahuje i návrh dalšího postupu. Jednou z možností je i tzv. realokace, tedy přesunutí prostředků z rizikových operačních programů do úspěšnějších programů.

Jak již EurActiv informoval, dokument dělí rizikové operační programy do dvou kategorií. Do kategorie programů se střední mírou rizika zařazuje OP Doprava, OP Podnikání a inovace, OP Výzkum a vývoj pro inovace, Integrovaný operační program a OP Lidské zdroje a zaměstnanost (EurActiv 12.4.2013).

Do skupiny programů, které vykazují vysokou míru rizika, patří OP Životní prostředí, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ROP Severozápad a OP Technická pomoc.

„Pro každý rizikový program jsou v materiálu navržena opatření, která by měla vést ke zlepšení realizace a snížení výskytu rizik,“ vysvětlil Jankovský.

Nejvíce rizikové programy tak mají pravidelně informovat vládu, jak se jim realizace nápravných kroků daří. Zprávy musí podávat až do doby, dokud nebudou vyňaty z rizikové skupiny, dodal ministr.

 

Strategie Evropa 2020

Jak již bylo řečeno, dokument počítá i s přesunem prostředků z rizikových operačních programů do programů s vyšším potenciálem na vyčerpání prostředků.

Regionální operační programy si tak přijdou na 0,5 miliardy korun z OP Technická pomoc a na 3,1 miliardy korun z ROP Severozápad.

Z OP Životní prostředí bude převedeno 3,7 miliard korun do OP Doprava. Tam poslouží k modernizaci a rozvoji pražského metra.

Přesunuté prostředky mají být kromě podpory ekologické městské dopravy využity i na vybavení technických a přírodovědných škol či ke zřízení mateřských školek. „Všechny zmiňované oblasti mají vazbu na Strategii Evropa 2020, což je ze strany Evropské komise, která schvaluje realokace, vyžadováno,“ vysvětlil ministr Jankovský.

„Dalším krokem budou jednání v rámci monitorovacích výborů jednotlivých operačních programů. Poté bude návrh realokací předložen Evropské komisi ke schválení,“ nastínil další postup ministr.

 

Nové výzvy už v létě

„Vládou schválená realokace znamená pro ROP Střední Morava posílení alokace programu o 600 milionů korun. Peníze budou určeny na vzdělávání, sociální integraci, ekologickou městskou dopravu a silnice,“ uvedla Renata Škrobálková, tisková mluvčí Úřadu Regionální rady.

O tom, jak budou prostředky mezi jednotlivé oblasti rozděleny, rozhodne Monitorovací výbor Střední Morava v polovině června. „Zároveň bude výboru navrženo i konkrétní zacílení podpory ve stanovených oblastech,“ doplnila Škrobálková, která předpokládá, že i přesto, že realokaci musí ještě schválit Brusel, výzvy z navýšené alokace by mohly být s největší pravděpodobností vyhlášeny už letos v srpnu.

 

Kdo je zodpovědný?

O poznání mnohem horší zprávy přineslo včerejší jednání vlády žadatelům o dotace v Ústeckém a Karlovarském kraji. ROP Severozápad, z něhož mohou čerpat prostředky na své projekty, byl totiž v minulosti kvůli vážnému pochybení pozastaven.

„Podle našeho názoru jde o jasný signál, že MMR, které bylo předkladatelem tohoto bodu, již nepředpokládá obnovení činnosti ROP Severozápad ve smyslu vypisování nových výzev a využití nevyčerpaných finančních prostředků pro rozvoj Ústeckého kraje. Z tohoto pohledu je potřeba hodnotit dnešní rozhodnutí vlády jako špatnou zprávu pro občany našeho kraje,“ prohlásil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Regionálnímu operačnímu programu byla kvůli chybám Evropskou komisí vyměřena plošná korekce, která zatím nebyla uhrazena. O tom, kdo by měl částku ve výši 2,5 miliard korun zaplatit, vede ROP Severozápad spor s vládou (více EurActiv 22.3.2013).

„Vítám snahu vlády rozhodovat a řídit ROP Severozápad. Jednoznačně tím dává najevo, kdo je v tuto chvíli zodpovědný za chod programu. Kdo rozhoduje, ten platí, a proto lze jen doufat, že se stejně vláda postaví k placení korekce,“ řekl předseda Regionální rady Petr Navrátil.

Převedení prostředků z ROP Severozápad do jiných regionálních operačních programů nemá ale podle Ministerstva pro místní rozvoj v žádném případě vliv na řešení otázky korekce, na jejímž uhrazení závisí obnovení činnosti operačního programu.

„Za chod programu je zodpovědný pouze Řídící orgán ROP Severozápad, což vyplývá přímo z evropských právních předpisů. V tomto případě jde o Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad, která ROP Severozápad řídí. Do této doby se Řídícímu orgánu ROP Severozápad nepodařilo problémy s úhradou finanční opravy vyřešit, což významně ovlivňuje zejména příjemce, kteří čekají na proplacení svých žádostí o platbu, které zaslali Úřadu Regionální rady,” reagovalo na vyjádření hejtmana Ústeckého kraje a předsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad MMR.

Zástupci rezortu také nesouhlasí s tím, že by již nekalkulovali s obnovením programu. „V ROP Severozápad i nadále zůstávají prostředky, které by mohly být v rámci nových výzev rozděleny mezi žadatele v regionu soudržnosti Severozápad, pokud by Řídící orgán ROP Severozápad vyřešil včas problémy s úhradou finanční korekce,” píše se v tiskovém prohlášení. Podle MMR by se mohlo jednat přibližně o 3,6 miliard korun.

„MMR má stále zájem o to, aby činnost ROP Severozápad byla obnovena, protože region soudržnosti Severozápad prostředky ze strukturálních fondů nepochybně potřebuje,” píše se také v prohlášení.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to toolbar