Planá je o krok blíž veřejným mezinárodním letům

May 31

Zdroj: Deník, 31. května 2014

Autor: Hana Svítilová

 

Planá – Pověření poskytovat letové navigační služby získalo od Úřadu pro civilní letectví letiště v Plané u Č. Budějovic. Zařadilo se tak jako jedno z mála v republice k těm, která splňují náročnou novou evropskou legislativu a může tak nyní usilovat o možnost zahájit veřejný mezinárodní provoz.

Na rozdíl od desítek ostatních letišť může zdejší personál i nadále poskytovat pilotům důležité informace a zajišťovat pohotovostní službu. „Podle nové evropské legislativy bychom se bez tohoto certifikátu  stali v podstatě jen loukou, která letadlům neposkytuje téměř žádné služby,” vysvětluje ředitel letiště Ladislav Ondřich.  „Bez osvědčení by nebylo možné usilovat  o statut veřejného mezinárodního letiště,” zdůrazňuje.

Podle ředitele sekce letových standardů Úřadu pro civilní letectví ČR Vítězslava Hezkého, který přijel osvědčení  Jihočechům předat, by letiště bez certifikátu muselo značně omezit možnosti využití. To by komplikovalo dosavadní provoz a plány dalšího rozvoje. Dokonce by podle nových pravidel ani nemohlo pořádat letecká vystoupení nebo soutěže.

„Tím nejdůležitějším přínosem je, že sem do budoucna bude možné přivést letadla i za zhoršených meteorologických podmínek,” připomíná Vítězslav Hezký.   „Osvědčení dnes řadí letiště mezi ta, která z evropského pohledu poskytují služby sice na nižší úrovni než ta, kde je řízený letový provoz, ale otvírá cestu k tomu, aby i tady v blízké budoucnosti mohla přistávat letadla podle přístrojů za zhoršené dohlednosti,” vysvětluje.

K tomu zatím letišti chybí  navigační vybavení. Podle Ladislava Ondřicha se ale už vybírá vhodný dodavatel projektové dokumentace. „K tomu, abychom mohli být veřejným mezinárodním letištěm, potřebujeme také vybudovat terminál a vrátnici, která bude zároveň bezpečnostním centrem,” dodává. Smělé plány podporuje vedení Jihočeského kraje. „Máme zájem na tom, aby se letiště stalo veřejným mezinárodním letištěm s otevřenou hranicí, tedy tím plnohodnotným, které bude moci přijímat lety v rámci Evropské unie i mimo členské státy EU, zkrátka taková naše malá jihočeská Ruzyně,” naznačuje náměstek hejtmana Jaromír Slíva.

Ani získání osvědčení k poskytování letových navigačních služeb ale nebylo jednoduchým procesem. „Pro letiště a jeho zaměstnance to znamenalo více než rok práce a příprav dokumentace. Museli jsme Úřadu pro civilní letectví postoupit více než osmdesát dokumentů a certifikátů, splnit řadu směrnic a nařízení určených jak pro  techniku, tak pro lidi pracující na letišti,” přibližuje ředitel.

„Asi nejsložitější je získat certifikát k používaným zařízením potřebným k poskytování služby. Také veškerý personál musí být  patřičně proškolený, jeho činnost musí být stanovená v příručkách,” doplňuje Vítězslav Hezký.

I proto  většina letišť letové informační služby v dosavadní podobě přestala poskytovat. „Ta, která se rozhodla jít cestou necertifikované služby, jsou většinou ta aeroklubová pro rekreační a sportovní provoz. To budějovické má ale do budoucnosti daleko větší potenciál a je tedy správné, že osvědčení k poskytování letových navigačních služeb získalo,” cení si sekční šéf Úřadu pro civilní letectví.

V republice jsou nyní pouze tři letiště, která tuto licenci mají. To budějovické je po Kunovicích a Hradci Králové třetím, které osvědčení získalo, je ale také prvním, které muselo doložit plnění všech požadavků podle nově změněné legislativy. O osvědčení požádalo Úřad pro civilní letectví ještě Letiště Letňany.

 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/plana-je-o-krok-bliz-verejnym-mezinarodnim-letum-20140531.html


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to toolbar