České lesy jsou v nejlepší kondici za posledních 250 let. Další zalesnění podpoří stamilionové dotace

Aug 22

Zdroj: www.ihned.cz, 22. srpna 2016
Autor: Kateřina Adamcová

 

 

  • Stát minulý rok lesníkům vyplatil zhruba 520 milionů korun, letos ministerstvo zemědělství plánuje do lesnictví dát o třetinu víc.
  • Peníze jdou nejvíce na obnovu lesních porostů a technologie.
  • V Česku se ročně vytěží 15 až 17 milionů kubíků dřeva.

 

České lesy se rozšiřují, těžba dřeva je přiměřená, roste podíl listnatých stromů a přibývá území, jež spadají do některého z režimu ochrany přírody. “Máme nejlepší krajinu za posledních 250 let a podíl lesů ještě poroste,” říká ministr zemědělství Marian Jurečka. Jen za posledních 10 let se zvýšila plocha lesů o 14 tisíc hektarů.

Další zalesňování podpoří dotace. Minulý rok dalo ministerstvo zemědělství lesníkům 358 milionů korun. Letos pod sebe resort převzal nový dotační titul a plánuje rozdělit celkem 700 milionů korun. A největší balík peněz má jít právě na novou výsadbu.

Podle ředitele Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Jaromíra Vašíčka je v tuzemských lesích poměrně velký podíl smrků, na které se zaměřuje dřevařský průmysl. Porosty však stárnou. “Předpovídáme, že během následujících 40 let se zásoby sníží. Mladé listnaté stromy nestačí nahradit přírůstek smrků,” vysvětluje Vašíček. Za posledních 60 let se podíl listnatých stromů více než zdvojnásobil a tvoří přes čtvrtinu českých lesů.

V Česku se každoročně vytěží 15 až 17 milionů kubíků dřeva ročně. Přibližně polovina připadá na Lesy ČR. Státní podnik minulý rok utržil přes 11 miliard korun, zisk před zdaněním dosáhl 5,77 miliardy korun. Dřevo končí na českém trhu nebo v okolních státech − hlavně v Rakousku a Německu.

Necelých 60 procent všech lesů dnes vlastní stát, 22 procent patří soukromníkům, 17 procent městům a obcím a okolo jednoho procenta mají družstva. Mezi ně například patří Lesní družstvo obcí v Přibyslavi, které vydělává 44 obcím na Vysočině.

“Opravili jsme cesty, rybníky a budovy, nakoupili techniku a stali se důvěryhodným obchodním partnerem. Les, který spravujeme, přináší užitek jak vlastníkům, tak veřejnosti, která jej navštěvuje,” uvádí ředitel Lesního družstva obcí Jiří Svoboda.

 

Zdroj: http://byznys.ihned.cz/c1-65409790-ceske-lesy-jsou-v-nejlepsi-kondici-za-poslednich-250-let-dalsi-zalesneni-podpori-stamilionove-dotace


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to toolbar