Příprava a řízení projektů

Nordic Walking Horní Planá

Zpracování studie turistického značení, zahrnující návrh tras pro Nordic Walking a informačního značení (orientační/navigační systém) ve městě Horní Planá a okolí, a následné fyzické vyznačení navržených okruhů pro Nordic Walking v terénu.

Read more
Příprava projektu Veřejná prostranství v Třebíči – Borovině včetně studie proveditelnosti

Příprava a podpora řízení projektu “Veřejná prostranství v Třebíči – Borovině”, jehož předmětem je rekonstrukce veřejných prostranství v areálu BOPO.

Read more
Komplexní příprava a řízení rozvojových projektů obce Úsilné v roce 2012 včetně vyúčtování

Kompletní asistence obci při vyhledávání vhodných podpůrných programů a následné přípravě a realizaci rozvojových projektů obce Úsilné.

Read more
Komplexní příprava a řízení rozvojových projektů obce Úsilné v roce 2013 včetně vyúčtování

Spolupráce s obcí Úsilné při přípravě a následném řízení rozvojových projektů obce, včetně odborné asistence při realizaci jednotlivých projektů v roce 2013.

Read more
Podpora přípravy a řízení projektů Svazku obcí Budějovicko – sever v roce 2012

Poradenská činnost a zpracování rozvojových projektů pro Svazek obcí Budějovicko – sever a jeho členské obce v roce 2012

Read more
Odborná asistence průběžného řízení projektu „Jedeme do lázní“

Komplexní asistence Sdružení lázeňských míst při řízení projektu zaměřeného na zvýšení konkurenceschopnosti lázeňského cestovního ruchu.

Read more
Řízení projektu SUGAR a zpracování analýzy parkování v centru Ústí nad Labem

Podpora a technická asistence Ústí nad Labem při řízení mezinárodního projektu SUGAR zaměřeného na oblast městské logistiky.

Read more
Zpracování analýzy návrhu koncepce využití areálu Zámku v Borovanech

Zpracování analýzy využitelnosti Zámku Borovany pro rozvoj cestovního ruchu, včetně finanční analýzy a následné přípravy navazujících projektů.

Read more
Studie proveditelnosti rozvojového záměru rozšíření SkiAreálu Lipno

Předmětem zakázky bylo zpracování komplextní studie proveditelnosti projektu rozvoje Skiareál Lipno, jehož část byla následně financována z fondů EU.

Read more
Skip to toolbar