Cyklogenerel Jihočeského kraje

Work Info:

Client: Nadace Jihočeské cyklostezky

Date: 05 July 2014

Categories: Analýzy, Cestovní ruch, Koncepce

Předmětem zakázky bylo zpracování Cyklogenerelu Jihočeského kraje, tedy dokumentu sloužícího jako základní podklad pro koordinaci a organizaci přípravy, budování, rozvoje a údržby cyklostezek a cyklotras na území Jihočeského kraje.

V rámci zpracování cyklogenerelu byla provedena jak analýza stávající a plánované infrastruktury v území, tak také vyhodnocení cílových skupin a poptávky a návrh opatření pro budoucí rozvoj cyklistiky a cykloturistiky coby významného segmentu cestovního ruchu, včetně návrhu financování jednotlivých opatření.

Cyklogenerel Jihočeského kraje byl zpracováván v období od března do června 2014. Společnost Cassia realizací této zakázky navázala a dále rozvinula úspěšnou spolupráci s Nadací Jihočeské cyklostezky ve sféře přípravy projektů a zpracování koncepčních materiálů v oblasti podpory a rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky.

Skip to toolbar