Evaluace návrhu programu předloženého ČR pro financování v rámci EEA

Work Info:

Client: EEA Financial Mechanism Office

Date: 28 May 2013

Categories: Analýzy, Programování, Veřejná správa

Předmětem zakázky bylo vyhodnocení vzorku projektů, předložených Ministerstvem vnitra pro financování v rámci připravovaného programu na podporu zlepšení spolupráce bezpečnostních složek v rámci Schengenského území.

Zakázka byla realizována na základě zadání řídícího orgánu EEA. Předmětem hodnocení bylo posouzení zda projekty odpovídají podmínkám EEA, v jakém stádiu připravenosti jsou, zda je reálné, že budou projekty realizovány v rámci stanoveného časového horizontu, zda lze očekávat, že projekty opravdu přispějí k naplnění stanovených cílů, případně zda neexistuje nějaký další problém, který by bylo vhodné odstranit před zahájením vlastní realizace programu a jednotlivých projektů.

Cassia v rámci zakázky využila své rozsáhlé zkušenosti z oblasti podpory budování informačních systémů veřejné správy, stejně jako zkušenosti s programováním, nastavením monitorovacích systémů a prováděním evaluací jak na úrovni projektů, tak na úrovni programů.

Skip to toolbar