Hodnocení dopadů Strategie regionálního rozvoje ČR

Work Info:

Date: 15 December 2009

Categories: Analýzy, Programování

Realizace evaluační studie, jejímž předmětem bylo hodnocení průběžného naplňování cílů Strategie regionálního rozvoje ČR včetně hodnocení příspěvků Kohezní politiky EU pro naplňování cílů strategie. Experti společnosti byli v rácmi projektu zodpovědni za hodnocení vlivu Kohezní politiky na regionální rozvoj v ČR, hodnocení souvislostí a dopadů ROP, programů Evropské územní spolupráce a IOP na Strategii regionálního rozvoje (SRR) a její cíle.

Zakázka byla realizována v roce 2009 v konsorciu s naší partnerskou organizací BermanGroup.

Skip to toolbar