Studie potenciálu produktu Divoká voda na Vltavě

Work Info:

Client: Obec Loučovice

Date: 14 November 2008

Categories: Analýzy, Cestovní ruch, Koncepce

Website: http://www.loucovice.info/

Předmětem zakázky bylo zpracování marketingové studie zaměřené na posouzení možností zavedení nového produktu cestovního ruchu spočívajícího v adrenalinovém splouvání dolního toku Vltavy pod lipenskou hrází do Loučovic.

Experti společnosti Cassia zajišťovali zpracování analytických částí studie zabývajících se hodnocením situace v cestovním ruchu, vypracování návrhu fungování vodáckého centra v Loučovicích a způsobu „fungování“ produktu (personální, technické, administrativní a finanční zajištění atd.), stejně tak jako průběžnou komunikaci se zapojenými partnerskými subjekty.

Vzhledem ke skutečnosti, že zpracování předmětné studie bylo podpořeno dotací z grantového schématu Jihočeského kraje v rámci SROP, zabezpečovali konzultanti společnosti také asistenci při administraci projektu a jeho vyúčtování ve vztahu k poskytovateli dotace, zpracování průběžných a závěrečných zpráv pro konečné vyúčtování projektu.

Skip to toolbar