Nordic Walking Horní Planá

Work Info:

Date: 10 March 2015

Categories: Analýzy, Cestovní ruch, Řízení projektů

V rámci dlouhodobé spolupráce s městem Horní Planá na přípravě a realizaci projektů zejména v oblasti rozvoje nabídky cestovního ruchu ve městě, které představuje významnou lipenskou turistickou destinaci, společnost Cassia zajišťovala zpracování žádosti o dotaci z Fondu malých projektů Jižní Čechy / Dolní Rakousko / Horní Rakousko v rámci programu „Cíl 3 – Evropská územní spolupráce“ Rakousko – Česká republika 2007 – 2013.

Následně po obdržení dotace z daného programu byla vypracována studie turistického značení, obsahující návrh tras pro Nordic Walking v Horní Plané a okolí včetně detailních zákresů vedení tras (okruhů) s využitím geografického informačního systému (GIS) a návrh místního informačního značení, vytvářejícího ucelený orientační/navigační systém odkazující návštěvníky města k místním turistickým cílům a atraktivitám v Horní Plané a okolí, popřípadě k místní základní a doplňkové občanské vybavenosti či veřejným službám.

Součástí aktivit společnosti bylo rovněž fyzické vyznačení 6 okruhů pro Nordic Walking v terénu a zpracování grafického návrhu propagačního letáku, určeného k distribuci návštěvníkům města v místním informačním centru pro rozšíření povědomí o nově vytvořené turistické nabídce.

Společnost Cassia tak pro město Horní Planá zajišťovala komplexní zavedení nového moderního turistického produktu, který rozšířil nabídku možností aktivního trávení volného času na Lipensku.

Skip to toolbar