Podklady pro strategickou zprávu ČR 2009 o průběhu čerpání strukturálních fondů

Work Info:

Client: Ministerstvo pro místní rozvoj

Date: 14 November 2009

Categories: Analýzy, Koncepce, Programování, Regionální rozvoj

Website: www.mmr.cz

Cassia se dlouhodobě zapojuje do procesu programování a to jak na úrovni ČR, tak v dalších státech EU, případně přidružených státech, ve kterých experti společnosti působí v roli externích expertů na procesy programování, přípravu programů a nastavení procesů pro jejich implementaci.

Získané zkušenosti přispěly ke skutečnosti, že se Cassia v rámci konsorcia společností Berman Group, Cassia Development & Consulting a EEIP stala zpracovatelem první Strategické zprávy ČR, podávané Evropské komisi jako podklad o průběhu využití prostředků z fondů EU po roce 2007.

Konzultanti společnosti Cassia hodnocení v oblasti implementace, jejího vývoje a výzev nastavených priorit a strategií a zpracování příkladů dobré praxe na úrovni ROP a evropské územní spolupráce, v oblasti IPRM a veřejné správy, informačních technologií a cestovního ruchu.

Skip to toolbar