Příprava studií proveditelnosti pro projekty Karlovarského kraje a města Karlovy Vary

Work Info:

Client: Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.

Date: 10 January 2017

Categories: Analýzy, Cestovní ruch, Regionální rozvoj, Rozvoj infrastruktury

Během uplynulých několika let společnost Cassia spolupracovala s Agenturou projektového a dotačního managementu (APDM) Karlovarského kraje na přípravě investičních záměrů Karlovarského kraje či Statutárního města Karlovy Vary.

Pro APDM jsme zajišťovali zejména zpracování studií proveditelnosti, jakožto povinných příloh k žádostem o dotace z programů spolufinancovaných převážně z evropských strukturálních a investičních fondů (Regionální operační program Severozápad, Integrovaný operační program), a spolupodíleli se také na vypracování samotných žádostí o dotace (zejména jejich finančních částí) či CBA analýz.

V rámci této spolupráce jsme se v minulosti podíleli zejména na přípravě následujících projektů:

  • projekt zaměřený na rekonstrukci stávajícího objektu domova pro osoby se zdravotním postižením v centrální části města Aš
  • projekt výstavby nového objektu haly s dílenskými prostory pro údržbu a opravy zemědělské techniky v areálu Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, sloužícího pro praktickou výuku žáků středních odborných škol (učilišť) technického zaměření v oblasti zemědělství
  • projekt sdružující 3 dílčí investice, spočívající ve výstavbě lávky pro pěší a cyklisty (popř. in-line bruslaře) přes řeku Ohři v Karlových Varech, propojující stávající dopravní a volnočasovou infrastrukturu na obou březích řeky a tvořící součást páteřní cyklotrasy A, procházející západo-východním směrem v podstatě celým městem, modernizaci místní komunikace vedoucí k rekreačnímu areálu Meandr Ohře a výstavbě nového parkoviště v sousedství tohoto areálu za účelem zlepšení jeho dostupnosti a řešení dopravy v klidu v jeho těsné blízkosti (možnost odstavení osobních automobilů)
  • projekt výstavby haly míčových sportů v Karlových Varech, situované jižně od KV Arény v sousedství plaveckého bazénu, doplňující areál o prostor pro míčové sporty, sloužící jak široké veřejnosti, tak i místním sportovním klubům
  • projekt spočívající ve výstavbě páteřní cyklistické stezky Ohře v úseku Doubský most – Svatošská ulice v katastrálním území města Karlovy Vary
Skip to toolbar