Studie proveditelnosti rozvojového záměru rozšíření SkiAreálu Lipno

Work Info:

Client: Lipno Servis, s.r.o.

Date: 15 May 2008

Categories: Analýzy, Cestovní ruch, Řízení projektů

Website: www.lipno.info

Spolupráce se společností Lipno Servis, s.r.o. probíhala již od roku 2002. Původní spolupráce spočívala zejména ve zpracování ekonomických a finančních analýz rozvojových záměrů společnosti, které sloužily pro rozhodování vedení společnosti o tom zda záměry realizovat či nikoliv.

S příchodem možností získat na jednotlivé záměry dotaci, byla spolupráce rozšířena i na zpracování projektů a žádostí o dotaci z fondů EU. Spolupráce přitom neprobíhala pouze v rovině prosté jednorázové přípravy žádosti a jejích příloh, ale v průběžné konzultaci jednotlivých záměrů a jejich průběžném upravování dle připomíhnek jednotlivých řídících orgánů tak, aby se maximalizovala možnost získat pro realizaci záměrů dotaci národních, Evropských či jiných fondů.

Mezi nejvýznamnější takto zpracované záměry patří zejména Rozvoj autokemnu Modřín a Skiareál Lipno.

Skip to toolbar