Strategický plán a tvorba koncepce rozvoje města Písku do roku 2025

Work Info:

Date: 01 April 2015

Categories: Analýzy, Koncepce, Regionální rozvoj, Veřejná správa

Zpracování strategických plánů rozvoje měst je v České republice v posledních letech aktivita, kterou si většina lidí spojí především s čerpáním dotací ze strukturálních fondů EU. Takovéto strategické plány však nemají s faktickým procesem strategického plánování často naprosto nic společného, neboť se jedná o účelové dokumenty, jejichž hlavním smyslem a cílem je prokázat, že je daný projekt, na který chce město čerpat podporu z dotací, v souladu se strategickým plánem města.

Výsledkem zmíněnéno přístupu tak jsou dokumenty, které více než strategický plán připomínají seznam naprosto všech aktivit a projektů, na něž by město mohlo někdy čerpat nějakou dotaci. Strategický plán tak v danou chvíli přichází o svůj hlavní účel, a to provést detailní analýzu situace ve městě a navrhnout omezený počet priorit, na které se město bude v následujícím období soustředit a jež bude schopno buď vlastními silami, nebo ve spolupráci s partnery ve městě realizovat.

Strategický plán města Písku byl proto realizován tak, aby se nestal pouhým soupisem akcí, na které chce město čerpat dotace, ale aby představoval nástroj, který městu a všem jeho partnerům zapojeným do procesu přípravy plánu pomůže efektivně ovlivnit situaci v Písku tak, aby se i nadále jednalo o město příjemné pro život a zajímavé pro investory, vytvářející zde kvalitní pracovní místa.

Skip to toolbar