Strategický plán města České Budějovice na období 2017 – 2027

Work Info:

Client: Statutární město České Budějovice

Date: 10 March 2017

Categories: Analýzy, Koncepce, Regionální rozvoj, Veřejná správa

Společnost Cassia aktuálně společně s partnerskou společností BERMAN GROUP s.r.o. pracuje na Strategickém plánu města České Budějovice pro období následujících cca 15 – 20 let.

V rámci zpracování Strategického plánu dojde k identifikaci klíčových oblastí, na které by se měly zaměřit aktivity všech zapojených aktérů s cílem využít hlavních rozvojových potenciálů, nebo naopak odstranit klíčové limity, které rozvoji města brání. Navržené aktivity by se navíc měly soustředit do několika nejdůležitějších priorit tak, aby disponibilní zdroje byly využity co nejefektivněji.

Proces strategického plánování je v tomto ohledu nástroj, který, pokud je dobře uchopen a použit, umožňuje dosažení konsensu představitelů místní komunity o společné představě budoucnosti, o výběru kritických oblastí a vede k návrhu priorit a opatření pro další rozvoj města.

Skip to toolbar