Studie proveditelnosti a CBA rozvojových záměrů Policejního presidia PČR

Work Info:

Date: 15 December 2009

Categories:

V roce 2009 jsme se v rámci konsorcia spolu s naší partnerskou společností HOPE-ES, v.o.s. spolupodíleli na přípravě vybraných projektů policejního presidia PČR a jeho jednotlivých krajských ředitelství.

Jednalo se zejména pro projekt INFOPOL, zaměřený na zpracování tzv. Internetového informačního portálu občana a předkládaný k podpoře v rámci IOP a investiční projekty Kontaktní a koordinační centra Policie ČR (KKC), Lokalizační a záznamová zařízení Policie ČR (LZZ) a Mobilní kontaktní a koordinační centra Policie ČR (MKKC).

U všech zmíněných projetků bylo předmětem zakázky jak zpracování studie proveditelnosti a CBA analýzy, tak proškolení pracovníků Policejního presidia PČR v oblasti zpracování studií proveditelnosti a CBA analýz.

Na sklonku roku 2009 jsme v návaznosti na zmíněné projekty zahájili spolupráci s Ministerstvem vnitra na přípravě projektů „Národní digitální archiv“, „eLegislativa“ a „eSbírka“. V rámci projektu „Národní digitální archiv“ byl zpracován odborný posudek k dosud zpracované verzi studie proveditelnosti pro projekt do IOP, který se zabýval vyhodnocením obsahového a metodického zpracování jednotlivých kapitol studie, posouzením kvality jejich zpracování a doporučením jejich úprav / doplnění na základě předchozích zkušeností hodnotitele se zpracováním studií proveditelnosti a jeho vnímání nedostatků studie z hlediska naplňování hodnotících kritérií specifikovaných v rámci programu IOP.

Skip to toolbar