Podpora přípravy a řízení projektů Svazku obcí Budějovicko – sever v roce 2012

Work Info:

Client: Svazek obcí Budějovicko - sever

Date: 08 November 2012

Categories: Regionální rozvoj, Řízení projektů

Společnost Cassia Development & Consulting spolupracuje se Svazkem obcí Budějovicko – sever od roku 2008, a zajišťuje pro něj i většinu jeho členských obcí přípravu, zpracování a řízení veškerých rozvojových projektů.

Zaměstnanci společnosti Cassia Development & Consulting pravidelně monitorují a konzultují projektové záměry obcí sdružených ve svazku a hledají pro ně dotační možnosti v jednotlivých evropských či národních programech. Následně zajišťují zpracování projektové dokumentace (žádost o dotaci včetně povinných příloh) a zabezpečují administrace projektu ve všech jeho fázích a přebírají odpovědnost za zpracování závěrečného vyúčtování projektu včetně žádosti o platbu.

Cassia Development & Consulting pro Svazek obcí Budějovicko – sever zpracovávala v roce 2012 následující projekty, které byly schváleny k financování v rámci různých dotačních titulů:

 

– Adamov – zpevněné plochy pro nádoby na tříděný odpad
– Výměna obrubníků a povrchu chodníků v ulici Žižkova, Borek
– Osazení radarových měřičů rychlosti a dopravního zrcadla v obci Úsilné
– Rekonstrukce a přístavba MŠ v obci Úsilné
– Naučné stezky v okolí Úsilného a Rudolfova
– Osazení radarových měřičů rychlosti v obci Vitín

Skip to toolbar