Příprava projektu Veřejná prostranství v Třebíči – Borovině včetně studie proveditelnosti

Work Info:

Client: Město Třebíč

Date: 28 April 2013

Categories: Regionální rozvoj, Řízení projektů

Website: www.trebic.cz

Cassia s městem Třebíč spolupracuje již několik let, během kterých jsme společnými silami připravili několik úspěšných projektů podpořených z různých dotačních programů. Jako aktuální referenci jsme vybrali nejnovější projekt s názvem “Veřejná prostranství v Třebíči – Borovině”, jehož předmětem je rekonstrukce veřejných prostranství v areálu Borovina – bývalého podniku BOPO, který prochází postupnou revitalizací z brownfieldu na novou městskou čtvrť.

Hlavní součástí připraveného projektu je úprava veřejných prostranství v areálu včetně vybudování nezbytné doprovodné infrastruktury (veřejné osvětlení, obnova ul T. Bati včetně chodníků, obnova uličky Budischowského, vybudování parkoviště, stezka pro cyklisty) a infrastruktury pro volnočasové aktivity včetně potřebného mobiliáře a vegetačních úprav (úprava prostor před DDM, vybudování multifunkčního a dětského hřiště, přírodního amfiteátru, ohniště), a to za účelem zvýšení atraktivity dané lokality nejen z pohledu občanské vybavenosti, ale také ve vazbě na rozvoj dalších podnikatelských aktivit.

Cassia pro výše popsaný projekt připravovala kompletní žádost o dotaci, včetně všech příloh nutných pro předložení do Regionálního operačního programu Jihovýchod. Součástí zpracování byla i příprava eCBA analýzy a zpracování Studie proveditelnosti záměru, která byla přílohou eCBA a celé žádosti.

Skip to toolbar