Řízení projektu SUGAR a zpracování analýzy parkování v centru Ústí nad Labem

Work Info:

Client: Magistrát města Ústí nad Labem

Date: 31 January 2012

Categories: Analýzy, Řízení projektů, Rozvoj infrastruktury

Hlavním cílem mezinárodního projektu SUGAR (Sustainable Urban Goods logistics Achieved by Regional and local policies), byla otázka nedostatečného a neefektivního managamentu městské logistiky, tedy koordinace a plánování nákladní dopravy ve městech. Městská logistika je z pohledu rozvoje měst kritickou komponentou, která zajišťuje možnost podnikání ve městech, je však také primárním zdrojem škodlivých emisí způsobených nákladními vozidly. Efektivní plánování městské logistiky se tak stále častěji stává klíčovým bodem plánování měst.

Doprava obecně je v České Republice stále řešena převážně s využitím prostého sčítání vozidel a následné snahy o jejich omezení. Přístup důkladného sběru dat, nejen o počtu vozidel a cílech jejich cesty, ale i o důvodech jejich cesty, vytížení vozidel apod. je tak postupem, který v ČR dosud nebyl použit.

Nejen z tohoto důvodu bylo cílem českých partnerů účastnících se projektu SUGAR získání maximálního množství zkušeností s řešením této situace, příkladů opatření, která by mohla být použita pro řešení podobných problémů v českých městech a pilotní otestování vybraných příkladů v praxi.

Cassia Development & Consulting byla s ohledem na předchozí zkušenosti s řízením mezinárodních projektů (A-B Landbridge, Eurocorridor Sever-Jih) zodpovědna jak za celkovou koordinaci projektu na úrovni všech partnerů z České republiky, ale též za přípravu odborných podkladů pro jednotlivé partnery, přípravu a realizaci pilotních opatření a podporu českých partnerů projektu při jeho realizaci.

 

Skip to toolbar