Odborná asistence průběžného řízení projektu „Jedeme do lázní“

Work Info:

Client: Sdružení lázeňských míst ČR

Date: 01 July 2012

Categories: Cestovní ruch, Řízení projektů

Website: www.jedemedolazni.cz

Od roku 2009 byla Cassia Development & Consulting zapojena do přípravy a následně i realizace projektu v oblasti rozvoje lázeňského cestovního ruchu, jehož nositelem bylo Sdružení lázeňských míst ČR. Projekt s názvem „Jedeme do lázní“ měl za úkol v rámci dvouleté celostátní marketingové kampaně přilákat k návštěvě lázeňských míst nejen zájemce o jejich léčebné pobyty, ale např. i potenciální návštěvníky zajímající se o jejich unikátní architekturu, památky v místě a okolí, či o zajímavou okolní přírodu.

Na samém začátku provedla Cassia Development & Consulting analýzu dotačních možností záměru spočívající v jeho detailním vyhodnocení z hlediska možného využití zdrojů ze strukturálních fondů EU v období let 2007 – 2013. Na základě vyhodnocení vhodného dotačního titulu zpracovala CDC žádost o dotaci včetně povinných příloh.

Poté, co byl projekt podpořen z Integrovaného operačního programu (IOP), zajišťovala společnost v rámci realizace projektu kompletní asistenci při jeho řízení spočívající v poskytování poradenství a administraci projektu dle podmínek programu. Klíčovou úlohou CDC byla asistence při přípravě a realizaci výběrových řízení, zpracování hlášení o pokroku a monitorovacích zpráv projektu, administrace případných změn projektu a zpracování žádostí o platbu atd.. Projekt byl úspěšně ukončen v červenci 2012.

Skip to toolbar