Analýza potenciálu a dostupné infrastruktury výzkumu a vývoje v Ústeckém kraji

Work Info:

Client: Ústecký kraj

Date: 14 November 2012

Categories: Analýzy, Rozvoj podnikání

Website: www.kr-ustecky.cz

Cassia od srpna 2012 realizuje ve spolupráci s partnerskou společností Berman Group zakázku, jejímž předmětem je zhodnocení inovačního potenciálu regionu Ústeckého kraje a navržení dalšího postupu při plánování rozvoje a podpory inovací v regionu. To vše s vazbou na sousední region Saska.

S ohledem na zadání zakázky a dlouholeté zkušenosti společnosti Cassia a Berman Group, byl navržen postup řešení zakázky v následujícím členění:

  • Krok 1: Komparativní analýza konkurenceschopnosti a inovační výkonnosti ČR a Ústeckého kraje
  • Krok 2: Rozpracování analýzy inovačního systému Ústeckého kraje, včetně doplňujících analýza a základního popisu aktérů VaVaI infrastruktury
  • Krok 3: Vytvoření seznamu kandidátů na osobní rozhovory
  • Krok 4: Provedení osobních rozhovorů
  • Krok 5: Vytvoření profilu subjektů VaVaI infrastruktury, detailní popis aktérů VaVaI infrastruktury
  • Krok 6: Databáze nabídky podpory VaVaI – podpora VaVaI z veřejných zdrojů
Zakázka je aktuálně ve fázi zpracování analytických částí a provádění expertních pohovorů s vybranými podniky v Ústeckém kraji.

Skip to toolbar