Blog Archives

Strategický plán města České Budějovice na období 2017 – 2027

Zpracování Strategického plánu města České Budějovice, jakožto stěžejní koncepce, určující dlouhodobý přístup k plánování rozvoje města.

Read more
Příprava studií proveditelnosti pro projekty Karlovarského kraje a města Karlovy Vary

Zpracování studií proveditelnosti a asistence při vypracování finančních částí žádostí o dotace a CBA projektů.

Read more
Cyklogenerel mikroregionu Veselsko

Zpracování koncepce vymezující podmínky pro optimální fungování cyklistické dopravy a určující potřeby investic pro podporu rozvoje jízdy na kole.

Read more
Evaluace přínosu ROP Jihozápad pro rozvoj měst a obcí v Jihočeském a Plzeňském kraji

Vyhodnocení efektů a přínosu projektů podpořených z ROP Jihozápad v prioritní ose 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí.

Read more
Evaluace efektů a přínosu ROP Jihozápad pro kvalitu dopravy v Jihočeském a Plzeňském kraji

Vyhodnocení efektů a přínosu projektů podpořených z ROP NUTS II Jihozápad v prioritní ose 1 Dostupnost center.

Read more
TAČR – Efekty územně determinovaných projektů

Sep 15

TAČR – Efekty územně determinovaných projektů

 • posted by
 • in
 • Comments Off on TAČR – Efekty územně determinovaných projektů Comments

Výzkumný projekt Efekty územně determinovaných projektů, realizovaný na základě zadání TAČR a MMR ČR, zaměřený na zpracování návrhu metodiky pro hodnocení územních dopadů projektů.

Read more
Strategický plán a tvorba koncepce rozvoje města Písku do roku 2025

Apr 01

Strategický plán a tvorba koncepce rozvoje města Písku do roku 2025

 • posted by
 • in
 • Comments Off on Strategický plán a tvorba koncepce rozvoje města Písku do roku 2025 Comments

Zpracování strategického plánu města Písku do roku 2025, včetně provedení Průzkumu podnikatelského prostředí, nastavení metodiky implementace a vytvoření Akčního plánu.

Read more
Zpracování vzorové RIA novely Zákona o provozu na pozemních komunikacích

Apr 01

Zpracování vzorové RIA novely Zákona o provozu na pozemních komunikacích

 • posted by
 • in
 • Comments Off on Zpracování vzorové RIA novely Zákona o provozu na pozemních komunikacích Comments

Zpracování vzorové RIA (hodnocení dopadů regulace) pro návrh novely Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a její následná prezentace.

Read more
Nordic Walking Horní Planá

Mar 10

Zpracování studie turistického značení, zahrnující návrh tras pro Nordic Walking a informačního značení (orientační/navigační systém) ve městě Horní Planá a okolí, a následné fyzické vyznačení navržených okruhů pro Nordic Walking v terénu.

Read more
Analýza dopadu investice společnosti Holzindustrie Schweighofer na Vodňany

Aug 07

Analýza dopadu investice společnosti Holzindustrie Schweighofer na Vodňany

 • posted by
 • in
 • Comments Off on Analýza dopadu investice společnosti Holzindustrie Schweighofer na Vodňany Comments

Analýza dopadu investice Holzindustrie Schweighofer na město Vodňany a okolí se zaměřením na hodnocení dopadů na rozpočet města a zaměstnanost.

Read more
Skip to toolbar