Blog Archives

Strategický plán města České Budějovice na období 2017 – 2027

Zpracování Strategického plánu města České Budějovice, jakožto stěžejní koncepce, určující dlouhodobý přístup k plánování rozvoje města.

Read more
Cyklogenerel mikroregionu Veselsko

Zpracování koncepce vymezující podmínky pro optimální fungování cyklistické dopravy a určující potřeby investic pro podporu rozvoje jízdy na kole.

Read more
TAČR – Efekty územně determinovaných projektů

Sep 15

TAČR – Efekty územně determinovaných projektů

 • posted by
 • in
 • Comments Off on TAČR – Efekty územně determinovaných projektů Comments

Výzkumný projekt Efekty územně determinovaných projektů, realizovaný na základě zadání TAČR a MMR ČR, zaměřený na zpracování návrhu metodiky pro hodnocení územních dopadů projektů.

Read more
Strategický plán a tvorba koncepce rozvoje města Písku do roku 2025

Apr 01

Strategický plán a tvorba koncepce rozvoje města Písku do roku 2025

 • posted by
 • in
 • Comments Off on Strategický plán a tvorba koncepce rozvoje města Písku do roku 2025 Comments

Zpracování strategického plánu města Písku do roku 2025, včetně provedení Průzkumu podnikatelského prostředí, nastavení metodiky implementace a vytvoření Akčního plánu.

Read more
Cyklogenerel Jihočeského kraje

Jul 05

Předmětem realizace zakázky bylo zpracování dokumentu sloužícího jako základní koncepční materiál a podklad pro koordinaci a organizaci přípravy, budování, rozvoje a údržby cyklostezek a cyklotras na území Jihočeského kraje.

Read more
Studie Třeboň – lokalita vhodná pro život

Zpracování koncepčního materiálu, poskytujícího vyhodnocení stávající socioekonomické situace ve městě Třeboň a rozpracovávajícího vybrané oblasti rozvoje města do konkrétních opatření a aktivit.

Read more
Zpracování cyklogenerelu regionu Horní Vltava – Boubínsko

Oct 26

Zpracování cyklogenerelu regionu Horní Vltava – Boubínsko

 • posted by
 • in
 • Comments Off on Zpracování cyklogenerelu regionu Horní Vltava – Boubínsko Comments

Zpracování cyklogenerelu pro region Horní Vltava – Boubínsko s cílem optimalizace a doplnění stávající sítě a zapracování plánu na vyznačení trasy Eurovelo 13.

Read more
Strategie rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 – 2020

Aug 20

Strategie rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 – 2020

 • posted by
 • in
 • Comments Off on Strategie rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 – 2020 Comments

Zpracování Strategie rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 – 2020, jako podkladu pro jednání o prioritách kohezní politiky v letech 2014 – 2020.

Read more
Zpracování cyklogenerelu Lipenska včetně propojení na region Mühlviertel

Dec 20

Zpracování cyklogenerelu Lipenska včetně propojení na region Mühlviertel

 • posted by
 • in
 • Comments Off on Zpracování cyklogenerelu Lipenska včetně propojení na region Mühlviertel Comments

Zpracování cyklogenerelu pro území regionu Lipenska s cílem optimalizace a doplnění stávající sítě a navržení nových tras v území.

Read more
Podklady pro strategickou zprávu ČR 2009 o průběhu čerpání strukturálních fondů

Nov 14

Podklady pro strategickou zprávu ČR 2009 o průběhu čerpání strukturálních fondů

 • posted by
 • in
 • Comments Off on Podklady pro strategickou zprávu ČR 2009 o průběhu čerpání strukturálních fondů Comments

Příprava podkladů pro Strategickou zprávu ČR, podávanou Evropské komisi jako podklad o průběhu využití prostředků z fondů EU po roce 2007.

Read more
Skip to toolbar