Blog Archives

Strategický plán města České Budějovice na období 2017 – 2027

Zpracování Strategického plánu města České Budějovice, jakožto stěžejní koncepce, určující dlouhodobý přístup k plánování rozvoje města.

Read more
Příprava studií proveditelnosti pro projekty Karlovarského kraje a města Karlovy Vary

Zpracování studií proveditelnosti a asistence při vypracování finančních částí žádostí o dotace a CBA projektů.

Read more
TAČR – Efekty územně determinovaných projektů

Sep 15

TAČR – Efekty územně determinovaných projektů

 • posted by
 • in
 • Comments Off on TAČR – Efekty územně determinovaných projektů Comments

Výzkumný projekt Efekty územně determinovaných projektů, realizovaný na základě zadání TAČR a MMR ČR, zaměřený na zpracování návrhu metodiky pro hodnocení územních dopadů projektů.

Read more
Strategický plán a tvorba koncepce rozvoje města Písku do roku 2025

Apr 01

Strategický plán a tvorba koncepce rozvoje města Písku do roku 2025

 • posted by
 • in
 • Comments Off on Strategický plán a tvorba koncepce rozvoje města Písku do roku 2025 Comments

Zpracování strategického plánu města Písku do roku 2025, včetně provedení Průzkumu podnikatelského prostředí, nastavení metodiky implementace a vytvoření Akčního plánu.

Read more
Zpracování vzorové RIA novely Zákona o provozu na pozemních komunikacích

Apr 01

Zpracování vzorové RIA novely Zákona o provozu na pozemních komunikacích

 • posted by
 • in
 • Comments Off on Zpracování vzorové RIA novely Zákona o provozu na pozemních komunikacích Comments

Zpracování vzorové RIA (hodnocení dopadů regulace) pro návrh novely Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a její následná prezentace.

Read more
Analýza dopadu investice společnosti Holzindustrie Schweighofer na Vodňany

Aug 07

Analýza dopadu investice společnosti Holzindustrie Schweighofer na Vodňany

 • posted by
 • in
 • Comments Off on Analýza dopadu investice společnosti Holzindustrie Schweighofer na Vodňany Comments

Analýza dopadu investice Holzindustrie Schweighofer na město Vodňany a okolí se zaměřením na hodnocení dopadů na rozpočet města a zaměstnanost.

Read more
Studie Třeboň – lokalita vhodná pro život

Zpracování koncepčního materiálu, poskytujícího vyhodnocení stávající socioekonomické situace ve městě Třeboň a rozpracovávajícího vybrané oblasti rozvoje města do konkrétních opatření a aktivit.

Read more
Příprava projektu Veřejná prostranství v Třebíči – Borovině včetně studie proveditelnosti

Příprava a podpora řízení projektu “Veřejná prostranství v Třebíči – Borovině”, jehož předmětem je rekonstrukce veřejných prostranství v areálu BOPO.

Read more
Komplexní příprava a řízení rozvojových projektů obce Úsilné v roce 2012 včetně vyúčtování

Kompletní asistence obci při vyhledávání vhodných podpůrných programů a následné přípravě a realizaci rozvojových projektů obce Úsilné.

Read more
Komplexní příprava a řízení rozvojových projektů obce Úsilné v roce 2013 včetně vyúčtování

Nov 08

Komplexní příprava a řízení rozvojových projektů obce Úsilné v roce 2013 včetně vyúčtování

 • posted by
 • in
 • Comments Off on Komplexní příprava a řízení rozvojových projektů obce Úsilné v roce 2013 včetně vyúčtování Comments

Spolupráce s obcí Úsilné při přípravě a následném řízení rozvojových projektů obce, včetně odborné asistence při realizaci jednotlivých projektů v roce 2013.

Read more
Skip to toolbar