Blog Archives

Strategický plán města České Budějovice na období 2017 – 2027

Zpracování Strategického plánu města České Budějovice, jakožto stěžejní koncepce, určující dlouhodobý přístup k plánování rozvoje města.

Read more
TAČR – Efekty územně determinovaných projektů

Sep 15

TAČR – Efekty územně determinovaných projektů

  • posted by
  • in
  • Comments Off on TAČR – Efekty územně determinovaných projektů Comments

Výzkumný projekt Efekty územně determinovaných projektů, realizovaný na základě zadání TAČR a MMR ČR, zaměřený na zpracování návrhu metodiky pro hodnocení územních dopadů projektů.

Read more
Strategický plán a tvorba koncepce rozvoje města Písku do roku 2025

Apr 01

Strategický plán a tvorba koncepce rozvoje města Písku do roku 2025

  • posted by
  • in
  • Comments Off on Strategický plán a tvorba koncepce rozvoje města Písku do roku 2025 Comments

Zpracování strategického plánu města Písku do roku 2025, včetně provedení Průzkumu podnikatelského prostředí, nastavení metodiky implementace a vytvoření Akčního plánu.

Read more
Studie Třeboň – lokalita vhodná pro život

Zpracování koncepčního materiálu, poskytujícího vyhodnocení stávající socioekonomické situace ve městě Třeboň a rozpracovávajícího vybrané oblasti rozvoje města do konkrétních opatření a aktivit.

Read more
Evaluace návrhu programu předloženého ČR pro financování v rámci EEA

Vyhodnocení vzorku projektů Ministerstva vnitra z pohledu programu na podporu zlepšení spolupráce v rámci Schengenského území.

Read more
Skip to toolbar