Pro sdílené elektrokoloběžky vyznačili v Budějovicích speciální parkoviště

Zdroj: www.idnes.cz, Dne. 4. 6. 2024

V Českých Budějovicích upravují podmínky pro firmy, které provozují elektrokoloběžky. Nově pro ně vyznačili zhruba 200 parkovacích ploch, aby je uživatelé nenechávali třeba uprostřed chodníků.

Po zimní přestávce se do ulic Českých Budějovic vedle růžových kol vrátily i sdílené elektrokoloběžky. V předchozích letech se stávalo, že zelené stroje překážely uprostřed chodníků nebo stály na trávnících v parcích.

Situaci mají zlepšit nově vytvořené odstavné plochy – bílé obdélníky s piktogramem koloběžky. Od minulého týdne označují povinná parkoviště.

Povalujících se koloběžek postupně ubývá. „Sem tam nějaká skončí jinde, než by měla, ale už je to určitě lepší. Sama jsem v poslední době zaregistrovala snad jednu, která byla mimo parkovací místo,“ pozorovala mluvčí strážníků Věra Školková.

Firmám Bolt a Lime, jejichž stroje Budějovičtí využívají, nastavili radní striktní pravidla. „Situaci bylo potřeba zkultivovat, nastavit firmám podmínky a začít s nimi systematicky jednat. Měli jsme se zástupci obou společností několik setkání. Stanovili jsme, že buď do letošního dubna zlepší provoz, nebo je z města vytlačíme. Měli chuť spolupracovat,“ sdělil náměstek primátorky Michal Šebek.

Podmínky a případné sankce při jejich neplnění obsahuje nová smlouva mezi městem a firmami, jež je aktuálně připravená k podpisu. Mimo jiné zahrnuje právě systém parkování.

„Prošli jsme celé město a vytyčili odstavná místa. Radnice má výhradní právo říkat, kde se budou nacházet. Z pohledu údržby a praktičnosti jsme definovali a odsouhlasili kolem dvou set parkovišť,“ přidal Šebek.

Bíle vyznačené plácky v blízkosti cyklostojanů lidé najdou třeba na Lannově třídě nebo náměstí Přemysla Otakara II. „Počet špatně odstavených strojů je přímo úměrný kvalitě značení parkovacích míst. S vedením města pracujeme na lepším zvýraznění jednotlivých míst,“ potvrdil za Lime Václav Petr.

Jak uvedl, v Budějovicích má firma současně 150 až 300 koloběžek. Zájem o jejich vypůjčení klesá s menší možností parkování a umístění v docházkové vzdálenosti.

Stroje odhalí jízdu ve dvou

Jasně vytyčená stání mají rovněž sdílená růžová kola, jichž je ve městě 200. „Uživatelé smějí parkovat pouze do stanovišť, to jsou jak fyzické stojany, tak místa virtuální. Oba druhy vidí v naší aplikaci. Problémy s parkováním kol po zavedení této novinky jsou minimální,“ okomentoval Jan Střecha z marketingového oddělení Rekol.

Na řidiče koloběžek se soustředí také strážníci, kteří každý měsíc řeší desítky incidentů. „Jednoznačně nejčastějším přestupkem je jízda po chodníku a přechodech pro chodce. Na druhé příčce je jízda dvou lidí na jedné koloběžce,“ jmenovala mluvčí Školková.

Některé stroje nebezpečné chování uživatelů samy rozpoznají. „Odhalí jízdu ve dvou lidech či prudké brzdění a smyky. Za to, stejně jako za neohleduplné parkování, dostávají naši uživatelé sankční body,“ nastínil Jaroslav Ostrčilík ze společnosti Bolt s tím, že po nasbírání určitého počtu bodů je jezdec potrestán.

„Obdrží v aplikaci varování a vzdělávací materiály zaměřené na bezpečnou jízdu. Pokud nezlepší svoje chování na cestách ani po pěti dalších jízdách, koloběžka se mu při dalších pěti vypůjčení nerozjede rychleji než na patnáct kilometrů v hodině,“ uvedl Ostrčilík s tím, že v případě dalšího přestupku je jezdec z Boltu vykázán.

„Strážníci mají zároveň nové instrukce, že jakékoliv přestupky spáchané řidičem sdílené elektrokoloběžky, budou zaznamenávat do systému a bude se to řešit s provozovatelem,“ dodala Školková.

Ke zlepšení bezpečnosti by mohla přispět i osvěta. „Nebráním se zorganizování nějaké preventivně-výchovné akce, kdy by strážníci na nejhorších místech odchytávali jezdce. Namísto pokutování by je poučili o tom, že jízda po chodníku není možná,“ zamyslel se náměstek primátorky Lubomír Bureš.

Zdroj: https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/sdilene-elektrokolobezky-budejovice-parkovaci-plochy-pravidla.A240603_121708_budejovice-zpravy_khr