Zpracování odborných studií a analýz

Zpracování odborných studií a analýz, studií proveditelnosti či CBA analýz, včetně realizace odborných průzkumů a šetření.

Read more
Zpracování a řízení strategických plánů

Zpracování rozvojových koncepcí, strategických plánů a rozvojových programů na úrovni státu, regionů, mikroregionů či měst a obcí.

Read more
Socioekonomické hodnocení záměrů a koncepcí

Zpracování socioekonomických a ekonomických studií hodnotících realizovatelnost záměru či dopady připravovaných záměrů

Read more

O nás

Cassia své služby nabízí již od roku 1997. V několika prvních letech se společnost zaměřovala zejména na zpracování finančních a ekonomických analýz podnikatelských záměrů a podporu podnikatelů a investorů při jednání s finančními institucemi při získávání prostředků pro realizaci svým záměrů.

Pomáhali jsme při přípravě ČR na čerpání tzv. předvstupních programů SAPARD, PHARE a ISPA. V letech 2002 – 2004 jsme se podíleli na přípravě pilotních projektů pro čerpání strukturálních fondů EU.

Za uplynulých více než 20 let jsme s využitím získaných zkušeností své služby rozšířili tak, abychom byli schopni jak privátním, tak veřejným a neziskovým subjektům poskytovat:

  • zpracování odborných analýz a tematických či oborových studií
  • zpracování a podporu při řízení a evaluaci rozvojových strategií, koncepcí a programů
  • přípravu a řízení přípravy a realizace rozvojových projektů
  • školení a vzdělávání v oblasti strategického plánování a projektového řízení

Proč právě Cassia?

01

Odbornost a zkušenosti

Disponujeme zkušenostmi získanými za 20 let působení v oblasti strategického rozvoje měst a regionů, včetně přípravy a realizace projektů či zpracování ekonomických a socioekonomických analýz

02

Reference významných subjektů

Mezi naše dlouholeté klienty patří jak subjekty na národní úrovni (sektorová ministerstva,  kraje, mikroregiony a města i obce), tak subjekty na mezinárodní úrovni jako je USAID, UKAID, Evropská komise, či UNDP.

03

Profesionální a partnerský přístup

Všechny služby nabízíme na nejvyšší mezinárodní úrovni. Jsme autory několika národních i mezinárodních metodik pro zpracování CBA analýz a hodnocení dopadů strategií a rozvojových projektů.

Příklady referenčních projektů

Za uplynulé období jsme realizovali následující referenční zakázky.

Více než 20 let historie a zkušeností s realizací zakázek na území střední a východní Evropy

0

úspěšně zrealizovaných projektů

0

zpracovaných odborných studií a analýz

0

zpracovaných strategií a rozvojových programů

0

spokojených klinetů

Zajímavosti z oblasti regionálního a územního rozvoje

Nechceme být pouze Vašimi dodavateli, ale partnery

S většinou našich klientů spolupracujeme dlouhodobě. To nám umožňuje přizpůsobit naše služby jejich potřebám a cílům, které se tak stávají našimi společnými cíli. Nechceme zpracovávat projekty či strategie, které skončí v šuplíku, ale realistické koncepce a záměry, které se podaří zrealizovat

Doporučení našich klientů

Cassia pro obec za uplynulých 15 let zpracovala několik desítek projektů, včetně rozvojové strategie obce, kterou se nám společně daří naplňovat.

Se společností Cassia spolupracujeme již více než 15 let jak při přípravě projektů, tak při zpracování koncepčních dokumentů v oblasti rozvoje cyklistiky na území Jihočeského kraje.