Zpracování odborných studií a analýz

Businesswoman using a tablet to analysis graph company finance strategy statistics success concept and planning for future in office room.

Zpracování odborných studií a analýz

Každý krok, který klientovi doporučujeme, důsledně zvažujeme ze všech hledisek, která by mohla ovlivnit dosažení vytyčeného cíle.

Pro každé rozhodnutí si proto zpracováváme vstupní zhodnocení či analýzy, na jejichž základě je možno s vysokou mírou pravděpodobnosti rozhodnout o správném opatření či intervenci. V rámci vstupního vyhodnocení jakéhokoliv záměru důsledně analyzujeme veškeré vstupní podmínky tak, aby se předešlo případně neefektivně investovaným prostředkům, nebo prodlevám, které mohou ovlivnit konečný úspěch celého projektu.

Analytické studie nechápeme jen jako nezbytnou součást dokumentace k projektu, ale jako užitečný podklad, který může pomoci řešenou myšlenku nasměrovat správným směrem, modifikovat obsah projektu podle aktuálního stavu vývojových trendů v dané oblasti, případně upravit navrhované aktivity tak, aby v co největší možné míře reagovaly na poptávku trhu.

Při zpracování širokého spektra analýz a studií spolupracujeme v případě potřeby s externími partnery, specializujícími se na další související oblasti jako je např. posouzení vlivu investic na životní prostředí (EIA), zpracování marketingových analýz či provedení průzkumů trhu, nebo zpracování architektonických a urbanistických podkladů pro další posouzení projektu. S ohledem na nasbírané zkušenosti jak v rámci vlastní činnosti, tak v rámci externí spolupráce s našimi partnery nabízíme jako součást portfolia služeb společnosti:

Věříme, že stejně jako pouze správně promyšlený a připravený úder má reálnou šanci na zasažení cílené jamky, tak pouze důkladně analyzovaný záměr či problém je možné reálně řešit a dosáhnout tak stanoveného cíle.

Našim klientům nabízíme

  • zpracování předběžných analýz proveditelnosti záměru;
  • zpracování marketingových studií a analýz reálnosti či efektivnosti záměru či analýz pro identifikaci vhodných cílových skupin;
  • zpracování hodnocení socioekonomických dopadů záměrů a plánovaných investic
  • hodnocení územních dopadů dle metodiky MMR pro hodnocení územních dopadů rozvojových investic
  • zpracování komplexního zhodnocení ekonomické, právní a technické proveditelnosti záměrů;
  • zpracování analýz a studií zhodnocení potenciálu či optimalizace využití potenciálu řešeného území či oblasti;
  • zpracování ekonomických a finančních analýz vybraných záměrů včetně analýz nákladů a přínosů projektu;

Zaujala Vás naše nabídka?

Pokud Vás naše reference a nabízené služby zaujaly, kontaktujte nás a my Vám velmi rádi zpracujeme nabídkovou kalkulaci, případně si můžeme domluvit osobní schůzku k projednání možných variant spolupráce.

Cassia pro obec za uplynulých 15 let zpracovala několik desítek projektů, včetně rozvojové strategie obce, kterou se nám společně daří naplňovat.

Pavel Kašpárek
Starosta, Obec Úsilné