Naše vize

Pro každého z nás postupně pojem globalizace ztratil svoji tajemnost a již téměř každý z nás si plně uvědomuje, jaký má tento jev dopad a důsledky na Českou Republiku, na jednotlivé kraje, či na jakékoliv město, obec, nebo mikroregion v našem okolí.

Mnozí z nás při čtení palcových titulků o hospodářské krizi ve Spojených státech s napětím očekávájí, o kolik méně turistů k nám zavítá, kolik investorů si rozmyslí svůj záměr investovat v kraji, v České Republice, ve střední Evropě.

Do čela diskusí o oblasti regionálního rozvoje se stále častěji dostává problematika řešení lokálních problémů v globálních souvztažnostech. Česká republika je součástí “Střední Evropy”, území, které nepochybně disponuje významným potenciálem pro to stát se nejen geografickým “Centrem Evropy”.

Pevně věříme, že nejen Jihočeský kraj, ale celá Česká Republika, disponuje přednostmi a potenciálem, díky kterým bychom mohli v Evropě hrát roli nejen pasivního spoluhráče, ale partnera, který bude platným a aktivním členem Evropského společenství. Chceme-li toho dosáhnout, je třeba nahlížet na místní ekonomický rozvoj jako na obor, který nabírá nový rozměr, a to vyžaduje nové přístupy, nové metody práce s projekty a informacemi.

Již po několik let spolu se svými partnery a spolupracujícími institucemi tyto nové, inovativní postupy hledáme a zdokonalujeme. Věříme, že jen aktivní přístup k získaným vědomostem a znalostem umožňuje dosáhnout vytyčeného cíle a dlouhodobého efektu.

Při realizaci jednotlivých zakázek se držíme několika hlavních principů, které dle našeho názoru ovlivňují pravděpodobnost možného dosažení úspěchu:

Cassia Development & Consulting, s.r.o. působí na českém trhu již více než 20 let. Díky důvěře, kterou do našich služeb vkládají naši klienti disponujeme mnoha zkušenostmi zejména v oblasti strategického plánování, ekonomického rozvoje města o obcí, podpory rozvoje cestovního ruchu, rozvoje infrastruktury, přípravy a řízení projektů a mnoha dalších oblastech.

Pro právě Cassia?

  • CD&C je firma plně nezávislá na jakýchkoliv jiných společnostech či jiných subjektech a hájí výlučně zájmy svých klientů v rámci mezinárodně uznávaných kodexů konzultantské etiky
  • Dobrá spolupráce se zákazníkem je základním kamenem úspěchu jakéhokoliv projektu. CD&C proto v rámci spolupráce s klientem důsledně analyzuje problémy a přání svých zákazníků
  • Nabízíme a oceňujeme upřímnost a otevřenost v jednání s klientem. Pokud je dle našeho názoru vize či záměr klienta nereálný či velmi obtížně realizovatelný, řekneme mu to. V případě, že se domníváme, že klientem navrhované řešení není optimální, navrhneme vlastní návrh postupu včetně adekvátního zdůvodnění
  • Kvalita práce je nejlepší vizitkou firmy, proto CD&C při řešení projektů jednotlivých klientů klade důraz na reálnost, aplikovatelnost a použitelnost zpracovaných studií a analýz v co nejširším možném měřítku, nejen pro potřeby případného získání dotace z některého z podpůrných programů, ale i pro potřeby jednání s dalšími možnými finančními partnery, ať již se jedná o bankovní subjekty či privátní investory.

Zaujala Vás naše nabídka?

Pokud Vás naše reference a nabízené služby zaujaly, kontaktujte nás a my Vám velmi rádi zpracujeme nabídkovou kalkulaci, případně si můžeme domluvit osobní schůzku k projednání možných variant spolupráce.

Cassia pro obec za uplynulých 15 let zpracovala několik desítek projektů, včetně rozvojové strategie obce, kterou se nám společně daří naplňovat.

Pavel Kašpárek
Starosta, Obec Úsilné