Socioekonomické hodnocení záměrů a koncepcí

Business Accounting Financial Analysis Management Concept

Socioekonomické hodnocení záměrů

Od počátku existence se konzultanti společnosti zabývají ekonomickým a socioekonomickým hodnocením záměrů. V počátcích jsme tuto službu nabízeli jako součást podpory podnikatelů při jednání s finančními institucemi o možnosti získávání prostředků na jejich podnikatelské záměry. Při vstupu ČR do Evropské unie jsme pak nabídku rozšířili o zpracování odvozených analýz jako je CBA analýza nebo studie proveditelnosti záměru.

Za dobu své působnosti jsme se zpracováním podobných analýz získali rozsáhlé zkušenosti, což nám umožnilo rozšířit nabídku i o rozsáhlejší socioekonomická hodnocení investičních i neinvestičních záměrů založená na metodách CBA, RIA a TIA. Jsme autory mezinárodní studie (SONORa), jejímž výstupem byla doporučení pro sjednocení přístupů k hodnocení socioekonomických dopadů u mezinárodních dopravních projektů, autory národní metodiky pro hodnocení územních dopadů zvažovaných záměrů (TIA – Hodnocení územních dopadů (tiammr.cz)) a autory národní sektorové metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic do rozvoje vodních cest.

Za uplynulé období se Cassia podílela na desítkách hodnocení rozvojových záměrů lokálního významu, přes hodnocení potenciálních dopadů velkých investic zahraničních investorů až po hodnocení potenciálních dopadů záměrů zvažovaných na národní úrovni, včetně hodnocení potenciálních dopadů připravované legislativy. Díky těmto zkušenostem nabízíme v oblasti socioekonomického hodnocení záměrů následující služby:

  • Zpracování CBA analýz rozvojových záměrů – zpracování CBA analýzy ať již jako samostatného hodnocení pro účely rozhodování investora, nebo jako přílohy k žádosti o podporu z fondů EU. Zpracované CBA analýzy připravujeme v souladu s mezinárodními metodikami jako je např. Inforegio – Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects for Cohesion Policy 2014-2020 (europa.eu)
  • Zpracování studií proveditelnosti – i v tomto případě se může jednat o zpracování studie proveditelnosti jako podklad pro rozhodování investora, nebo jako podklad pro jednání s finančními institucemi, případně jako přílohy žádosti o podporu záměru z fondů EU. Nabízíme rovněž zpracování studie proveditelnosti jako podkladu pro interní rozhodování investora o volbě varianty záměru.
  • Zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti záměru – jedná se o specifické hodnocení zpracované  podle metodiky Ministerstva dopravy ČR, vyžadované jako příloha žádostí k projektům do Operačního programu doprava.
  • Zpracování Hodnocení dopadů regulace neboli RIA – hodnocení potenciálních socioekonomických dopadů regulace RIA, které slouží jako podklad pro projednání příslušené legislativy a rozhodování o tom, zda a případně v jakém rozsahu a v jaké struktuře bude daná legislativa přijata (ria.vlada.cz | pro lepší a přehlednější regulaci). Jsme autory vzorového hodnocení RIA zpracovaného na příkladu Novely silničního zákona, která slouží jako jeden ze vzorů, které nechal připravit Úřad Vlády ČR. 
  • Zpracování hodnocení socioekonomických dopadů jako součást hodnocení EIA – kromě standardních studií nabízíme specifické hodnocení socioekonomických dopadů připravovaných investic, které je vyžadováno jako součást hodnocení EIA a to včetně případné účasti na veřejných projednáních příslušné investice a asistence při zapracování zpracovaného hodnocení do celkové dokumentace EIA
  • Zpracování hodnocení územních dopadů investic / projektů – jsme autory národní metodiky pro hodnocení územních dopadů záměrů. Nabízíme zpracování těchto hodnocení pro záměry všech typů a velikostí. Pro zpracování hodnocení jsme schopni sestavit multioborový tým, který disponuje zkušenostmi se zpracováním podobných hodnocení jak u malých záměrů, tak u projektů národního či mezinárodního významu.

Garantujeme

Rozsáhlé zkušenosti

Více než 20 let zkušeností se zpracováním odborných studií a analýz záměrů na národní i mezinárodní úrovni

Multioborový tým

Pro každé hodnocení jsme schopni sestavit multioborový tým složený z ekonomů, urbanistů, odborníků na oblast životního prostředí, specialistů na sociologické průzkumy a dalších expertů nezbytných pro řádné zpracování hodnocení

Nezávislost hodnocení a transparentnost

Každé hodnocení provádíme nezaujatě a nezávisle tak, aby výsledek plně reflektoval potenciální dopady řešeného záměru. Zpracované hodnocení jsme připraveni veřejně prezentovat a obhájit

Využití nejmodernějších metod

Pro zpracování hodnocení využíváme nejmodernější metody a technologie, veškerá prostorová data vyhodnocujeme s využitím GIS, který umožňuje posouzení vzájemné provázanosti a možných multiplikačních efektů jednotlivých dopadů

Zaujala Vás naše nabídka?

Pokud Vás naše reference a nabízené služby zaujaly, kontaktujte nás a my Vám velmi rádi zpracujeme nabídkovou kalkulaci, případně si můžeme domluvit osobní schůzku k projednání možných variant spolupráce.

Cassia pro obec za uplynulých 15 let zpracovala několik desítek projektů, včetně rozvojové strategie obce, kterou se nám společně daří naplňovat.

Pavel Kašpárek
Starosta, Obec Úsilné