Zpracování studií proveditelnosti pro projekty Karlovarského krajeStudie proveditelnosti a socioekonomické hodnocení záměrů

/home/www/cassia.cz/www/cassia/wp content/uploads/2017/01/20131206 SportovniHala Konkurence
Dlouhodobější spolupráce s Agenturou projektové a dotačního managementu Karlovarského kraje na přípravě investičních záměrů Karlovarského kraje a Statutárního města Karlovy Vary

Pro APDM jsme v průběhu několika let zpracovávali zejména studie proveditelnosti, jakožto povinné přílohy k žádostem o dotace z programů spolufinancovaných převážně z evropských strukturálních a investičních fondů (Regionální operační program Severozápad, Integrovaný regionální operační program), a spolupodíleli se na vypracování samotných žádostí o dotace (zejména jejich finančních částí) či CBA analýz.

zadání

V rámci realizované spolupráce jsme zpracovali podklady pro následující projekty připravované APDM:

 • Projekt výstavby haly míčových sportů Karlovy Vary

  Studie proveditelnosti záměru vybudování nové haly pro míčové sporty jižně od KV Arény v sousedství plaveckého bazénu, doplňující areál prostor pro míčové sporty, sloužící jak široké veřejnosti, tak místním sportovním klubům.

 • Dostavba páteřní cyklostezky Ohře v úseku Doubský most – Svatošská ulice

  Zpracování studie proveditelnosti pro projekt vybudování dílčího úseku páteřní cyklostezky Ohře v úseku Doubský most – Svatošská ulice v katastrálním území města Karlovy Vary

 • Výstavba lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Ohři v Karlových Varech

  Studie proveditelnosti záměru modernizace lávky pro pěší a cyklisty propojující stávající dopravní a volnočasovou infrastrukturu na obou březích řeky

 • Humanizace pobytových zařízení domova pro osoby se zdravotním postižením Aš

  Zpracování studie proveditelnosti pro projekt postupné přeměny domova pro osoby se zdravotním postižením na bytový dům, ve kterém se pobyt co nejvíce přiblíží běžnému životu.

 • Výstavba objektu haly s dílenskými prostory pro údržbu a opravy zemědělské techniky v areálu Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb

  Studie proveditelnosti záměru jehož cílem byla modernizace objektu, který slouží jako zázemí pro praktickou výuku žáků středních odborných učilišť technického zaměření v oblasti zemědělství

postup řešení

Zpracování všech předmětných studií proveditelnosti a CBA analýz proběhlo dle příslušné metodiky Ministerstva pro místní rozvoj a související metodiky Evropské komise Guide to CBA analyses.

Zaujala Vás naše nabídka?

Pokud Vás naše reference a nabízené služby zaujaly, kontaktujte nás a my Vám velmi rádi zpracujeme nabídkovou kalkulaci, případně si můžeme domluvit osobní schůzku k projednání možných variant spolupráce.

Cassia pro obec za uplynulých 15 let zpracovala několik desítek projektů, včetně rozvojové strategie obce, kterou se nám společně daří naplňovat.

Pavel Kašpárek
Starosta, Obec Úsilné