Na Šumavě se hádají, kdo může za holá místa

Jul 25

Zdroj: MF Dnes, 12. 7. 2012
Autor: Václav Janouš

 

O kůrovce a těžbu dřeva na Šumavě se nyní přou Lesy České republiky, správa parku a Hnutí DUHA. Ekologové viní Lesy ČR z devastace přírody.

 

ŠUMAVA – Na Šumavě začal další spor o kůrovce a dřevo. Lesy České republiky, správa parku a Hnutí DUHA se dohadují, kdo může za holiny, které v šumavských lesích vznikají.

Lesy ČR obviňují správu parku, že kůrovec z chráněných lesů ničí jejich hospodářský porost a způsobuje jim mnohamilionové škody. Správa parku se naopak brání a říká, že většinu kůrovců odchytí. Ekologičtí aktivisté z Hnutí DUHA ještě přilili olej do ohně, když v pátek Lesy ČR obvinili z devastace unikátní šumavské přírody svou těžkou technikou a podali stížnost úřadům. „Přemnožený kůrovec se z národního parku začíná masivně šířit do okolí. Zatím situaci zvládáme, ale další vývoj je nejistý,“ řekl mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík. Jen za první pololetí už státní podnik Lesy ČR zpracoval 76 tisíc kubíků napadených stromů. Ve svých lesích na Šumavě už rozmístili lesníci 200 tisíc kmenů sloužících jako návnada a 50 tisíc feromonových lapačů. „To ubrání naše lesy před kůrovcovou kalamitou, pokud les nebudou ohrožovat přemnožení kůrovci z okolních lesů,“ upozornil výrobně technický ředitel Lesů ČR Vladimír Krchov.

Obavu mají dřevorubci zejména o lesy, které přímo sousedí s takzvanými bezzásahovými místy na Šumavě, v nichž se příroda ponechává svému osudu. „Může se stát, že na kůrovce z parku doplatí dospělé stromy v okolí parku, čímž vzniknou rozsáhlé holiny, které nechceme,“ varuje vedoucí odboru lesního hospodářství a ochrany přírody Lesů ČR Ladislav Půlpán. S národním parkem sousedí státní lesy na Železnorudsku a v okolí Boubína. Jedná se zhruba o 35 tisíc hektarů lesa, tedy plocha o velikosti dvou třetin rozlohy lesů v celém parku. Správa parku lesníky naopak uklidňuje, že jejich obavy jsou liché. Tvrdí, že strach o dřevo nemusejí mít, protože 30 procent bezzásahových lesů je v parku obklopeno sedmdesáti procenty lesů, v nichž se proti kůrovci zasahuje. „V těch se zpracovávají všechny kůrovcem napadené stromy, aby se lýkožrout nešířil dále,“ uvedl šéf kalamitního štábu a náměstek ředitele správy parku Petr Kahuda.

Stížnost prověří inspekce

Kahuda ale přiznává, že kůrovec může za hranice parku přeletět. „Stejně tak ale sousední vlastníci nemohou zabránit tomu, aby jejich hospodaření neovlivnilo lesy uvnitř parku,“ vrátil kritiku Lesům ČR Kahuda. Doplnil, že od začátku roku už správa parku zpracovala ve svých lesích 60 tisíc kubíků dřeva a stejné množství je k pokácení připraveno. Zároveň po obvodu rezervace vytvořila minimálně 500 metrů široký pruh, ve kterém proti kůrovci zasahuje bez ohledu na zonaci. Do Lesů ČR se v pátek opřelo i Hnutí DUHA. Tvrdí, že státní podnik zdevastoval lesy v Chráněné krajinné oblasti Šumava okolo Královského hvozdu na Železnorudsku. „Objevily jsme hluboké vyježděné koleje po těžké technice. Půda je rozryta až na skálu a deště mohou zbylou lesní půdu spláchnout. Těžké stroje Lesy ČR používají i ve svazích, odkud by měly být vytahávány lanovkou,“ apeluje ekologický aktivista Jaromír Bláha. Česká inspekce životního prostředí stížnost ekologických aktivistů prověří. V podobné kauze v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy v kraji Vysočina už před třemi lety dala za devastaci lesů pokuty – Lesům ČR 450 tisíc korun a 1,35 milionu korun těžební firmě. „Zatím máme k dispozici fotografie, podle nichž to vypadá na velký rozsah škod, a pravděpodobně zahájíme správní řízení. To může trvat tři měsíce i rok,“ komentoval šéf České inspekce životního prostředí v Plzni Zbyněk Sevelka.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to toolbar