Perlorodky vyhánějí vodáky

Jul 25

Zdroj: Lidové noviny, 23. 7. 2010
Autor: Marek Kerles

 

Podnikatelé podél horního toku řeky Vltavy tvrdě kritizují systém registrace, který už loni zavedla správa Národního parku Šumava pro splouvání řeky z Lenory směrem k přehradě Lipno.

 

VOLARY Protože ochranáři omezili počet lodí, které denně mohou vyplout na řeku při určitém stavu vody, musí se zájemci předem na určitou hodinu zaregistrovat a zaplatit poplatek. Správa šumavského parku se tak snaží zabránit škodám, které vodáci mohou způsobit na vzácném říčním ekosystému. Podnikatelé ale po zkušenostech z loňské a letošní sezony tvrdí, že tak přísná ochrana je zbytečná a připravuje celý region o peníze z cestovního ruchu. „Stav vody v řece se radikálně vylepšil už tím, že skončila sklárna v Lenoře,“ řekla LN spolumajitelka vodácké půjčovny Votus Jana Bláhová. Podle ní ještě nikdo opravdu dostatečně neprokázal, že právě vodáci by mohli být pro říční ekosystém katastrofou. „Navíc registrační systém je špatný a odrazuje zejména zahraniční turisty,“ uvedla Bláhová. Od zavedení systému se podle ní objevují cizinci na řece jen sporadicky.

Starostové okolních obcí a podnikatelé podle Bláhové už loni vyčíslili, že regulace splouvání Horní Vltavy připravila region na příjmech z turistiky o nejméně deset milionů korun. „Dříve třeba v kempu u Soumarského mostu přespalo za sezonu až 20 000 lidí, teď tam vidíte jen několik stanů. Tržby nemají kiosky, restaurace ani půjčovny, mladí lidé odcházejí jinam,“ stěžuje si Bláhová. Správa parku přiznává, že počet lodí na řece nenaplňuje ani maximální možnou kapacitu, danou výškou vodní hladiny. Pokud se na vodočtu u Soumarského mostu objeví výška mezi 50 a 55 centimetry, může za jeden den vyjet na řeku maximálně 81 kanoí, při výšce mezi 55 a 61 centimetry pak 108 stejných plavidel. Nad hranici 61 centimetrů je počet lodí na řece neomezen, pokud naopak hladina poklesne pod půl metru, lodě na řeku vůbec nesmějí. „Dosud vodáci v letošní sezoně využili maximální možnou kapacitu tak z 50 %, registrovali jsme zhruba 2500 lodí,“ řekl LN Adam Diviš z informační a strážní služby parku. Vodáci musejí počítat s tím, že i když mají potvrzenou registraci, pokud hladina klesne pod stanovenou mez, na vodu se stejně nedostanou. Loni od jara do podzimu tak sjelo řeku v rámci zavedené registrace 4600 lodí, což je zhruba třetina plavidel, která se na řece objevovala v dobách neexistence jakýchkoliv omezení.

Ochranáři přírody však tvrdí, že přísnější pravidla pro splouvání řeky se už pozitivně projevila na stavu říčního a poříčního ekosystému. „Minimálně na březích je méně odpadků, břehy jsou obecně v lepším stavu než dříve,“ řekl LN Diviš. Horní Vltava byla donedávna jednou z mála, možná dokonce jedinou řekou v Evropě, po níž mohli vodáci jezdit v první zóně národního parku bez omezení. A vědci přišli s názorem, že pokud by vodácký cestovní ruch zatěžoval řeku i nadále stejným tempem, mohlo by to ohrozit vzácnou faunu a flóru zejména na říčním dně. To je totiž mimo jiné domovem chráněné perlorodky říční. Správa parku se však novými pravidly pro splouvání řeky dostala do dvou ohňů. Zatímco podnikatelé považují opatření za zbytečná a likvidační pro cestovní ruch, někteří ekologové by naopak splouvání Horní Vltavy zcela zakázali.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to toolbar