Park chce pustit vodáky na Vltavu při 61, podnikatelé při 50 cm vody

Jul 25

Zdroj: MF Dnes, 21. 1. 2011
Autor: Václav Janouš

 

Dohady o splouvání Teplé Vltavy ohrožují schválení nového návštěvního řádu šumavského parku. Ten určuje, kam mohou turisté vstupovat, a kam nikoli.

 

VOLARY – Hoteliéři, restauratéři či majitelé půjčoven lodí, které živí turistika na Teplé Vltavě na Šumavě, se bojí, že přijdou o zákazníky. Správa parku chce mnohem přísněji omezit splouvání této řeky ze Soumarského mostu do Pěkné na Prachaticku. Podnikatelům, starostům a vodákům včera odpoledne ochranáři představili čtyři varianty, jak by se řeka mohla splouvat. Loňská pravidla jsou podle nich nepřípustná. Prosazují proto variantu, která pustí vodáky na řeku jen při 61 centimetrech vody. Naopak starostové a podnikatelé chtějí zachovat loňský limit – 55 centimetrů, či jej snížit.
Když se obě strany nedohodnou, může to vést k zablokování chystaného návštěvního řádu Šumavy, který musí od května začít platit. Pro vodáky, podnikatele a obce by byly přijatelné varianty, které splouvání povolují otěže a navrhují, aby kánoe a kajaky směly na vodu už při výšce 50 centimetrů. Tedy pokud bude hladina dokonce o pět čísel níže, než byl loňský limit. To ale správa parku odmítá. „Chceme umožnit splouvání, ale varianta se snížením limitu či zachováním toho loňského je nepřípustná,“ řekla včera hned v úvodu veřejného projednání variant vedoucí sekce výzkumu a ochrany přírody šumavského parku Eva Zelenková. Podle ní loni bylo v řece přes 60 centimetrů vody 90 dnů.
Správa parku naopak navrhuje zbylé dvě přísné varianty. Vodáky pustit na vodu jen při hladině 61 centimetrů nebo tu, která umožňuje splutí jen 63 lodím za den při hladině od 50 do 61 centimetrů a při vyšším průtoku vody korytem neomezené množství lodí. Zároveň pro příští rok toto řešení ale navrhuje ještě zpřísnit splouvání až na 28 lodí za den s průvodcem. K těmto řešením se přiklání ekologičtí aktivisté i Vojtěch Vyhnálek z EIA Servisu z Českých Budějovic -autor posudku, jak škodí vodáci v řece rostlinám a živočichům, třeba perlorodkám. „Perlorodka je vymírající druh, a když ji tu máme, tak ji nenecháme vymřít, jen kvůli vodákům. Když budou ale moci na řeku, která bude mít nad 61 centimetrů vody, tak jim to neuškodí,“ postavila se za přísné návrhy, a naopak proti jakýmkoliv volnějším pravidlům aktivistka Dagmar Kjučuková z Okrašlovacího spolku Zdíkovska. To je zase nepřijatelné pro starosty šumavských obcí. Loni řeku splulo od května do října 4,9 tisíce lodí, tedy o 500 více než v roce 2009. Řeka tak přilákala zhruba 10 tisíc lidí, protože kánoe jsou nejčastěji dvoumístné. I proto včera, kdy mohl kdokoliv vznést poslední připomínky k navrženým variantám, bojovali starostové za zachování těchto pravidel či jejich snížení. Tvrdí, že pokud se splouvání omezí, dopadne to velmi tvrdě na podnikatele. Už loni prý jejich výdělky ovlivňovalo to, že lidé nemají jistotu, že při dovolené na Šumavě budou na řeku moci. Když bylo loni v korytě méně než 55 centimetrů vody, nesměli vodáci vůbec vyplout. Jen pro představu, v době, kdy neplatil na řece žádný výškový limit, ji v létě splulo kolem 10 tisíc lodí.
Dohady o splouvání ohrožují i schválení nového návštěvního řádu parku. Ten musí na Šumavě začít platit od května místo dosavadního, jehož platnost končí v dubnu. Splouvání je totiž nedílnou součástí návštěvního řádu a schvalovat jej bude rada parku – v níž sedí vědci, podnikatelé i starostové. Návštěvní řád je přitom klíčový dokument. Určuje, jak se mají v parku turisté chovat a kam mohou vstupovat či jezdit na kole.

 

Splouvání Teplé Vltavy: Soumarský most – Pěkná

Všechny varianty počítají se splouváním od 8 do 20 hodin, v květnu jen o sobotách a nedělích, v ostatních měsících všechny dny. Výška hladiny platí pro míru na vodočetné lati na Soumarském mostě.

Varianta 1 – Od května až do konce října počítá se splouváním při minimální výšce hladiny 50 centimetrů, kdy by na vodu smělo za den maximálně sto lodí. Při hladině nad 61 centimetrů by bylo splouvání neomezené.

Varianta 2 – Od května do konce října počítá se splouváním při minimální výšce hladiny od 50 do 55 centimetrů pro 81 lodí za den, při hladině od 55 do 61 centimetrů povoluje splutí 108 lodím a od 61 centimetrů by mohl na vodu neomezený počet plavidel. Tato varianta platila v loňském roce.

Varianta 3 – Povoluje splouvání jen při výšce hladiny Teplé Vltavy nad 61 centimetrů. V květnu by na vodu směla nejvýše stovka lodí za den. Od začátku do poloviny června by platila stejná pravidla, ale na vodu by vodáci mohli celý týden.
Od 16. června do poloviny srpna by na vodu směly jen lodě s průvodci, nejvýše šest lodí a jedna průvodcovská každou hodinu. Od poloviny srpna do konce října pak 81 lodí denně, ale opět pouze při výšce hladiny 61 centimetrů. Jde o nejpřísnější variantu, která ale prý zaručuje absolutní nepoškozování řeky a ohrožení živočichů v ní.

Varianta 4 – Ta pro letošní rok navrhuje splouvání od května do října pro 63 lodí za den při hladině od 50 do 61 centimetrů. Pokud by řekou teklo nad 61 centimetrů vody, byl by počet lodí neomezen. Tato varianta ale rovnou počítá s ještě tvrdším omezením pro příští rok, kdy by na hladinu smělo 28 lodí s průvodcem za den při výšce vody do 61 centimetrů a při vyšší by pak splouvání nebylo omezeno.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to toolbar