Nádrže tu byly vždy, nikdy ale tak obrovské, říká ekolog

Jul 27

Zdroj: Lidové noviny, 4. 9. 2010
Autor: Ondřej Stratilík

 

Podle programového ředitele ekologického Hnutí Duha Vojtěcha Koteckého márekultivace v podobě vzniku obrovských jezer řadu minusů. „Nikdo však nedokázal vymyslet jiné řešení,“ říká v rozhovoru pro LN.

 

* LN Je zaplavení vytěžených hnědouhelných lomů a vznik jezer nejlepším řešením pro krajinu?

Bohužel je to patrně jedinámožnost, jak s většinou důlních jam naložit. Má ale nesporné velké minusy. Nikdo však nedokázal vymyslet jiné řešení, jak naložit s tak obrovskou plochou, jaká v Podkrušnohoří vznikla. Vláda také musí garantovat, že se povrchové doly už nebudou rozšiřovat na úkor dalších obcí. Proto by měla udělat důležité změny v horním zákoně, které vyloučí vyvlastňování domů.

 

* LN Existuje tedy nějaké citlivější řešení?

Odborníci uvažují o možnosti, zda by nebylo lepší – a levnější – některá menší místave vydolované krajině ponechat přírodě a neupravovat je. Je to rozumné řešení.

 

* LN Tenhle způsob ale zřejmě nepůjde realizovat ve velkých povrchových lomech.

Ano, týká se spíše svahů a také výsypek. Rozhodně jej lze použít pouze na malých plochách a jen v menšině případů.

 

* LN Souhlasíte s názorem, že po vzniku jezer nedochází k obnovení původního rázu krajiny?

Je to pravda. Ani sebelepší rekultivace už nikdy nevrátí obce do míst, kde měly domov desetitisíce lidí. Teď se musíme snažit, aby nová krajina byla v rámci možností místem pro život a hlavně: aby zeměpřevrácené naruby už nepřibývalo.

 

* LN Jak mohou plánovaná obří jezera narušit krajinu?

Jezera byla důležitou součástí krajiny v Podkrušnohoří už v minulosti. Nikdy však nebyla takhle obrovská. Nicméně původní ráz krajiny, kterou zde vytvořily desítky generací místních lidí, byl už obětován povrchovým dolům. Nikdy se nevrátí. Nezbývá nám než zde vytvořit novou krajinu. Teď jde o to, aby byla pokud možno co nejpřívětivější k životu a aby se plocha převrácená vzhůru nohama už nerozšiřovala na úkor dalších obcí.

 

* LN Představuje vznik nového jezera zátěž pro krajinu? Třeba tím, že bere voduz řek?

Samozřejmě že odčerpávání vody řekám třikrát neprospěje. Ale naštěstí je udržováno na úrovni, která není kritická.

 

* LN Obecně platí, že vodní nádrže mění mikroklima. Jaké změny se dají čekat pod Krušnými horami?

Vodní plochy promění místní mikroklima k lepšímu oproti vydolované krajině. Krajina i vzduch budou vlhčí a mírnější.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to toolbar