Budoucností Česka je věda a výzkum

Jul 27

Zdroj: Lidové noviny, 6. 9. 2010
Autor: Kamila Jušková

 

Agentura CzechInvest, dosud zmítaná organizačním chaosem a nejednotnou koncepcí, se má vrátit ke špičce. Alespoň to tvrdí její novýgenerální ředitel Miroslav Křížek. „Za málo penězchceme hodně muziky,“ říká.

 

* LN Co bude vaším prvním krokem v nové funkci? Předpokládám, že se ještě seznamujete s agendou, ale už asi máte pro příští týdny nějaký plán.

Jednoznačně prvním krokem bude stabilizovat chod agentury tak, abych věděl vše o jejích činnostech, měl ji plně pod kontrolou a mohl optimalizovat procesy, které tu nejsou nastaveny vhodným způsobem. K tomu budu potřebovat pracovněprávní audit. Zároveň je nutné, aby začal probíhat nějaký procesní audit. A to budeme řešit ve spolupráci s Petrem Očkem, ředitelem sekce fondů EU ministerstva průmyslu a obchodu. Dohodli jsme se, že některé kroky budeme dělat v součinnosti, tak aby státní správě vznikaly co nejnižší náklady a aby za málo peněz bylo hodně muziky.

 

* LN Znamená to, že budete propouštět?

Neříkám, že v CzechInvestu budeme nutně propouštět. Jistě nám z toho pracovněprávního auditu vzejde nějaký výsledek, který nám ukáže, že třeba jen stačí vylepšit procesy, a nebude nutné propustit ani jednoho člověka.

 

* LN Co se týče řízení CzechInvestu, mluvil jste o tom, že je agentura personálně předimenzovaná na vedoucích pozicích a že je potřeba ji zeštíhlit. V jakých divizích nebo oblastech plánujete redukovat vedoucí pracovníky?

Nechci se bavit v tuto chvíli o konkrétních divizích, aby nevznikla panika. Zadruhé si myslím, že to není namístě, protože organizační struktura agentury je plošně přebujelá neuvěřitelně strmým způsobem. I student základního kurzu managementu pozná, že buďto je tato společnost natolik specifická, že jiným způsobem ji řídit nejde – a já si myslím, že není –, anebo je potřeba tu hierarchii přeorganizovat. Máme tady tolik ředitelů, že si je ani nedokážu všechny zapamatovat.

 

* LN V jakém časovém horizontu bude audit probíhat?

Okolo jednoho měsíce. Nejdřív se ale musím v nové funkci rozkoukat. S Petrem Očkem vytvoříme takový tandem, spoustu věcí budeme řešit v součinnosti. Poznali jsme totiž, že některé naše aktivity se významným způsobem překrývají nebo jdou někdy proti sobě.

 

* LN Od ledna máte stop stav v nabírání nových zaměstnanců. Budete nabírání v některých odborných pozicích uvolňovat?

Jsme velmi limitováni finančními prostředky. Šetří se i v našem nadřízeném orgánu, na ministerstvu průmyslu a obchodu. Dostali jsme určitý finanční rámec, do kterého se musíme vejít. Myslím, že ale ani nebude potřeba žádné další zaměstnance přijímat a že využijeme ten stávající potenciál. Pakliže se to dá označit za potenciál – samozřejmě tu najdeme nějaké černé ovce. To ale odhalí audit.

 

* LN Pokud vím, agentura je a vždycky byla inkubátorem mladých začínajících ekonomů. Plánujete nějak pozměnit tuto personální politiku? Nebudete se přeorientovávat na zkušenější lidi s větší praxí?

Všechno má svoje pro a proti. Takoví ti zkušenější matadoři byznysu mají často enormní požadavky, takže bychom je nezaplatili. Ani často nemají už takovou motivaci. Na druhou stranu mají zkušenosti. Chtěl bych tu tedy velmi efektivně skloubit výhody těch mladých a nadšených s výhodami těch zkušených. Pak bych tu chtěl vytvořit cosi jako externí poradní komisi při CzechInvestu, která by byla složená například ze zástupců MPO, vysokých škol nebo špičkových českých podnikatelů. Ti podnikatelé budou dodávat i takový ten nadhled, jak zastupovat Českou republiku v zahraničí, a zajistí nám kontakty.

 

* LN Pan ministr Kocourek hovořil o tom, že nejreálnějším scénářem budoucnosti CzechInvestu je sloučení s agenturou CzechTrade a vytvoření obchodního zastoupení.

Ano, už hovoříme o konkrétních opatřeních. Můžu vás ujistit, že ten nápad, co tady byl, nabírá konkrétnější a realizovatelnější podobu. Je to řešení, které bych označil jako logické. Když se podíváte do zahraničí a uděláte si průzkum trhu, zjistíte, že jsme relativně ojedinělý případ, který je navenek reprezentován mnoha různými organizacemi. Koncepce je nejednotná, často protichůdná, a to, jak působíme navenek, kolikrát České republice škodí. My se zkrátka pokusíme o to, dát tomu logickou, koncepční, jasnou, efektivní strukturu tak, abychom za co nejmenší náklady dosáhli co nejlepších ekonomických výsledků.

 

* LN Pokud se agentura sloučí s CzechTradem, pod jakým názvem bude pokračovat? V dokumentech a smlouvách s Evropskou unií figuruje hlavně CzechInvest.

Já jsem přesvědčen, že nová organizace bude pokračovat pod názvem CzechInvest. Je to značka, která má nepochybně větší prestiž než kterákoli jiná agentura obdobného typu zastupující Českou republiku. Je to značka, jejíž lesk se pokusím oprášit. CzechInvest zažil období horší i lepší, já věřím, že jsme v období změn. Chci spoustu věcí změnit, ale neříkám, že se budu chovat jako slon v porcelánu.

 

* LN Co bude hlavním předmětem činnosti CzechInvestu po roce 2013, kdy skončí čerpání ze strukturálních fondů? Přijde nové programovací období operačního programu na podporu podnikání a inovace?

V tuto chvíli už se na tom pracuje. Chceme rozjet platformu Jeremie, která zahrnuje celou řadu věcí – hlavně podporu malých a středních podniků. Budeme-li odstřiženi od hlavního proudu evropských fondů, protože ten se bude nejspíš přesouvat jinam, tak na to budeme muset nějakým způsobem reagovat. Mělo by se jít cestou podpory malých a středních podnikatelů, ale tak, aby byli v případě úspěchu schopni se nějakým způsobem podílet na fungování toho fondu dál. Jestli se jim povede to, na co dostali dotaci, jejich úkolem by mělo být různými způsoby vložené prostředky vracet.

 

* LN Jak konkrétně chcete malé a střední podniky podporovat? Pomocí podnikatelských inkubátorů?

Vědeckotechnické parky a inkubátory považuji za velmi funkční nástroj podpory. V Česku je jich mnoho, ale nejsou zdaleka tak funkční jako v západní Evropě. Zlaté české ručičky, tedy spíš mozečky, si řekly, proč nepostavit inkubátor, když na to Unie přispěje. V jednom takovém například vědci vyráběli ze zelených řas oranžové. Když jsem se jich ptal, k čemu je to dobré a jaká firma z toho bude mít prospěch, řekli: To my ještě nevíme, ale ročně to stojí sedmdesát milionů korun. To je špatně. Chceme, aby do vědeckotechnických parků nebo subjektů, které jsou přidružené k univerzitám, přicházely nejdřív konkrétní zakázky z průmyslové nebo korporátní sféry a podle toho se odvíjel výzkum. Soukromí investoři si své prostředky ohlídají lépe a ekonomický přínos je větší.

 

* LN Prý jste se zavázal podporovat investice s vyšší přidanou hodnotou. Jak sem chcete nalákat výrobu?

Ani ne tak výrobu jako vývoj a výzkum. To považuji za svůj nejtěžší úkol – přitáhnout sem velkou míru investic tohoto charakteru. Česká republika má neuvěřitelnou konkurenci a nevycházíme z toho úplně nejlépe. Co můžeme nabídnout, jsou kvalifikovaní pracovníci a vědci. Takže bychom se měli zaměřit na podporu znalostní ekonomiky. Aby to nedopadlo tak, že nám tady Poláci nebo Ukrajinci montují auta nebo Mongolové šijí volanty pro mercedesy. Zahraniční firmy nám sem importují montáž, a k tomu i pracovní sílu, která je levnější než česká. My jim dáváme jen životní prostředí, zábor pozemků a investiční pobídky, jejichž výhodnost je sporná. Mojí snahou tedy bude dostat do Česka investice s vysokou přidanou hodnotou.

 

* LN A máme co nabídnout? Proč by měli jít investoři k nám?

Jsme jedna z agentur, která má dostatečné páky na to, ovlivnit podnikatelské prostředí, ať už na vládní, nebo legislativní úrovni, abychom skutečně měli co nabídnout. Pokud budeme dostatečně podporovat vědu a výzkum a nebudou nám do zahraničí odcházet špičkoví chemici, lékaři a podobně…

 

* LN Otázka je, jestli je dokážeme zaplatit.

To je otázka. Stavím se k tomu stejným způsobem jako k jakémukoli podnikatelskému plánu, od kterého si na konci něco slibujete – příklad: budu dvojka na trhu. Já nechci, aby CzechInvest byl nutně jednička mezi těmi stovkami vládních agentur, které si konkurují napříč Evropou. Chci však, abychom patřili časem ke špičce.

 

* LN Ale to se budeme muset nějak více vyprofilovat.

Budeme se profilovat právě v oblasti high-tech technologií a na činnosti, kterou skutečně umíme a budeme mít ověřeno, že na ni konkurenčně dosáhneme. A že má smysl ji pak podporovat marketingovou kampaní. Jinak dělat nějakou plošnou kampaň v tuto chvíli není vhodné a nejsou na ni peníze.

 

* LN CzechInvest měl poněkud svázané ruce, protože Miroslav Elfmark, dnes už bývalý ředitel sekce fondů EU, se snažil omezovat kompetence agentury a tlačil ji do role pouhého administrátora.

Já bych vám na to odpověděl harrypotterovsky: Lord Voldemort je mrtev, Harry Potter přežil. Takže doufejme, že se nedočkáme nějakého dalšího dílu.

 

* LN Věříte, že budete mít s příchodem Petra Očka větší svobodu v rozhodování?

Spolupráce s ministerstvem se obrátila o dvě stě procent k lepšímu.

 

***

NOVÝ ŠÉF CZECHINVESTU

Miroslav Křížek * Vystudoval Školu managementu a služeb Praha a Vysokou školu ekonomickou v Praze. * V roce 2006 založil Podnikatelský inkubátor při Vysoké škole ekonomické v Praze. Od téhož roku je zastupitelem obce Praha 13. Před nástupem do CzechInvestu působil jako ředitel Institutu rozvoje podnikání při VŠE v Praze. * Je ženatý, hovoří anglicky, španělsky a německy. Mezi jeho záliby patří rychlá auta, motorky, amatérské létání a parašutismus.

Vědeckotechnické parky považuji za velmi funkční nástroj podpory. V Česku je jich mnoho, ale nejsou tak funkční jako v západní Evropě.

 

 


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to toolbar