Hamburk hodlá prohloubit labskou cestu

Apr 23

Zdroj: Hospodářské noviny, 23. dubna 2013

Autor: Václav Lavička

 

 

Německý Hamburk, který je spolu s nizozemským Rotterdamem nejčastější námořní branou i pro české firmy, se obává o svoji prosperitu. Jeho přístav může přijímat plavidla o ponoru maximálně 13,5 metru. Ale ve službách plavebních společností přibývají kolosy s ponorem větším, které se ze Severního moře do Hamburku po Labi nedostanou.

Společnost Hamburger Hafen und Logistik (HHLA) provozující přístav proto prosazuje rozsáhlý projekt, jehož cílem je prohloubit plavební dráhu tak, aby zhruba stodvacetikilometrovým úsekem od ústí Severního moře do Hamburku mohly proplout lodě s ponorem až 14,5 metru.

Na hamburském přístavu v severním Německu podle expertů, na které se odvolává server Spiegel Online, závisí zhruba 150 tisíc pracovních míst. Připadá na něj zhruba 15 procent hospodářského výkonu Hamburku, druhého největšího města Spolkové republiky.

 

Kdo je pro a kdo se staví proti

Náklady na prohloubení labské plavební cesty od ústí řeky k Hamburku se odhadují na 400 až 500 milionů eur. Kromě soukromých investorů by se na nich podílely i zemské vlády. Souhlas s úpravou dna už loni kromě hamburského senátu vyslovily vlády Šlesvicka-Holštýnska a po určitém váhání také Dolního Saska. Projektu je nakloněna i spolková vláda v Berlíně, která mu připisuje “celonárodní význam”.

Ale jsou zde silní oponenti. Zásahu do Labe se obávají četné ekologické organizace i zemědělci hospodařící v těsném sousedství řeky. Obávají se nepříznivých změn ve vodním režimu i toho, že vodní příval, který proplouvající kolosy vyvolávají, může napáchat škody na přilehlých pozemcích. Kromě toho, náklady na vybagrování labského dna a jeho úpravu budou podle oponentů několikanásobně vyšší než půl miliardy eur.

Spolkový správní soud v Lipsku koncem minulého roku vyhověl námitkám ekologů a chystanou stavbu pozastavil. V severním Německu se o ni rozhořel vášnivý spor, do kterého se zapojily i přístavní odbory. Ty jsou na straně politiků a svých zaměstnavatelů. Ekologům naopak vytýkají ukvapenost a horlivost, s jakou brojí proti projektu.

Jeho zastánci argumentují, že prohloubení plavební dráhy je nesmírně důležité, má-li si hamburský přístav udržet konkurenční schopnost, hlavně vůči nizozemskému Rotterdamu.

 

Na podporu připlul Marco Polo

Loni v prosinci v hamburském přístavu zakotvila největší loď světa na přepravu kontejnerů – skoro 400 metrů dlouhý a 54 metrů široký kolos Marco Polo ve službách francouzské plavební společnosti CMA CGM. Pojme až 16 tisíc standardních kontejnerů, ale do Hamburku vezl jenom 4000. S větší zátěží, a tedy i ponorem by se cestou z ústí Labe do Hamburku “zadrhl”.

Společnost HHLA přítomnost Marca Pola podle listu Hamburger Abendblatt využila k “propagaci” svého projektu. Podpořila ji dokonce i plavební firma China Shipping, podle které konkurenční schopnost Hamburku v námořní dopravě bude záviset právě na prohloubení labské cesty.

Marco Polo ale dlouho nezůstane největší lodí na přepravu kontejnerů. Jihokorejci mají letos v červnu pro dánskou společnost Maersk dokončit stavbu plavidla, které pojme až 18 tisíc kontejnerů, a rejdaři v budoucnu počítají s plavidly až pro 20 tisíc kontejnerů.

Jejich kalkulace je jasná: čím větší plavidlo, tím nižší jsou náklady na jeden přepravený kontejner. Naproti tomu spotřeba pohonných hmot i mzdy pro posádku se zvyšují mnohem méně než přepravní kapacita lodi.

 

Zlepšení i ve vnitrozemí

Německá vláda slibuje, že se zlepší plavební podmínky pro přepravu kontejnerů také v úseku mezi Geesthachtem u Hamburku až k českým hranicím.

V námořním přístavu se na labská plavidla vyplouvající do německého vnitrozemí a dále do Česka překládá asi jenom půldruhého procenta zboží.

“Výhledově by to mělo být alespoň pět procent,” poznamenává podle agentury DPA Enak Ferleman (CDU), státní tajemník na spolkovém ministerstvu dopravy. Jak dodává, Německo hodlá dokončit koncepci sledující zlepšení dopravy na Labi koncem letošního roku.

 

 

KONTEJNEROVÝ GIGANT

Loď na přepravu kontejnerů Marco Polo, spuštěná na vodu začátkem loňského listopadu v jihokorejských loděnicích Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, je největší svého druhu na světě. Pojme až 16 tisíc standardních kontejnerů. Plně naložená ale do Hamburku zatím nemůže, neboť má ponor 14,5 metru. Přístav však má nyní limit 13,5 metru.

 

 


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to toolbar