Východočeská krajská města chtějí společně čerpat z fondů EU

Zdroj: EurActiv.cz, 30. května 2013

 

Dvě krajská východočeská města, Pardubice a Hradec Králové, chtějí v příštím programovém období 2014-2020 spojit síly a společně čerpat dotace z evropských fondů.

 

Podle Strategie regionálního rozvoje České republiky je území hradecko-pardubické aglomerace jedním z nejideálnějších míst, kde by se v příštím programovém období, které začne již příští rok, daly jako prostředek k čerpání evropských dotací použít tzv. integrované územní investice (integrated territorial investments; ITI). Jejich výhodou je fakt, že se využívají ve vymezeném území komplexně a navíc bez ohledu na to, z jakého operačního programu či prioritní osy jsou financovány.

Podle plánů Evropské komise bude v příštím programovém období (2014-2020) na tyto investice vyčleněno minimálně 5 % prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tyto prostředky lze navíc kombinovat i s neinvestičními prostředky Evropského sociálního fondu a s prostředky Fondu soudržnosti.

ITI musí být definovány v partnerské smlouvě a operačních programech, které bude schvalovat Evropská komise.

 

Šance pro Hradubicko

Důležitý krok k jejich realizaci právě na území hradecko-pardubické aglomerace udělali tento týden primátoři Pardubic a Hradce Králové, když podepsali memorandum o vzájemné spolupráci, která jim má ve společném čerpání evropských peněz pomoct.

„Dohodli jsme se s panem primátorem na spolupráci, abychom naplnili definici aglomerace, což je podmínkou pro čerpání těchto dotací. Máme možnost získat peníze pro Hradubicko a my tuto šanci nechceme promarnit,“ uvedla po podpisu memoranda pardubická primátorka Štěpánka Fraňková.

„V současné době je vše ve stádiu příprav, bylo by tedy předčasné říkat, kolik prostředků od EU dostaneme nebo do jakých konkrétních projektů je budeme investovat,“ vysvětlil novinářům primátor Hradce Králové Zdeněk Fink.

 

Podle Šimona Hradního z tiskového úseku pardubického magistrátu se zástupci obou měst dohodli na čtyřech oblastech, kam budou finance směřovat: do dopravy a mobility, konkurenceschopnosti a inovací, životního prostředí a energetiky a občanské společnosti a veřejných služeb. „V těchto oblastech si pak každé město určí své priority, na které se Integrované územní investice zaměří,“ dodal.

Obě města už o společném čerpání prostředků z evropských fondů hovoří rok a nyní se také dohodla na vytvoření řídícího výboru, který bude schvalovat jednotlivé kroky při přípravě a zpracování dokumentu včetně jeho projednávání s obcemi, kraji, ministerstvy atd.. Vzniknout by měla i pracovní skupina, jednotný postup obou měst a spolupráce s ostatními dotčenými obcemi.

 

http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/vychodoceska-krajska-mesta-chteji-spolecne-cerpat-z-fondu-eu-pardubice-hradec-kralove-010862


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to toolbar