Příprava a řízení projektůKonzultace a poradenstvíKoncepční a strategické plánováníVzdělávání a školeníOdborné analýzy a studie

Proč právě Cassia?

Cassia své služby úspěšně nabízí již od roku 1997. V několika prvních letech jsme se zaměřovali zejména na zpracování finančních a ekonomických analýz podnikatelských záměrů a podporu podnikatelů a investorů při jednání s finančními institucemi při získávání prostředků na realizaci svých záměrů.

Při "příchodů" strukturálních fondů a dotací obecně, jsme byli mezi prvními, kteří se začali věnovat přípravě a realizaci projektů financovaných z programů a fondů SAPARD, ISPA a PHARE, programů Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva zemědělství.

Za uplynulých více než 15 let jsme s využitím získaných zkušeností a znalostí nabídku služeb rozšířili tak, abychom byli schopni poskytovat jak privátním, tak veřejným a neziskovým subjektům komplexní technickou asistenci při přípravě, realizaci a následném vyhodnocení rozvojových záměrů. Klientům tak v rámci svého působení na území střední a východní Evropy nabízíme služby v oblasti podpory místního ekonomického rozvoje se specializací na:

- zpracování odborných analýz a tematických či oborových studií

- zpracování a podpora při realizaci rozvojových koncepcí, strategií a programů

- přípravu, realizace a vyhodnocení efektivity rozvojových projektů

- školení v oblasti přípravy a řízení projektů

Díky účasti na desítkách rozvojových záměrů obcí, měst, regionů ale i soukromých investorů jejichž souhrnné rozpočty dosahují řádu několika miliard Kč disponujeme zkušenostmi, které v České republice může nabídnou jen několik renomovaných společností.

Rozsáhlé zkušenosti a inovace

Z každého projektu si odnášíme další zkušenosti, které vždy využíváme pro vylepšení používaných metodik a postupů.

Věříme, že i sebelepší postup se dá zlepšit a zdokonalit tak, aby přinášel lepší a efektivnější výsledky jak pro nás, tak zejména pro naše odběratele a partnery.

Reference významných institucí a subjektů

Našimi klienty jsou jak nadnároční organizace jako je U.S. Agency for International Development (USAID), Evropská komise (DG REGIO), tak subjekty na národní úrovni - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, ale i kraje, mikroregiony a města v ČR a v zemích střední a východní Evropy.

Flexibilita a sdílení cílů

S většinou našich klientů pracujeme dlouhodobě. To nám umožňuje přizpůsobit naše služby jejich potřebám a cílům, které se tak stávají našimi společnými cíli.

Sdílení společných cílů v dlouhodobějším horizontu nám umožňuje výrazně lepší efektivitu spolupráce pro obě strany.

Profesionální přístup

Všechny služby nabízíme na nejvyšší mezinárodní úrovni. Nerozlišujeme mezi velikostí a významem klienta. Vždy se snažíme odvádět profesionální a odbornou práci na úrovni, která odpovídá nejvyšší úrovni v oboru.

Aktuální projekty

Skip to toolbar