Analýza dopadu investice společnosti Holzindustrie Schweighofer na Vodňany

Work Info:

Date: 07 August 2014

Categories: Analýzy, Regionální rozvoj, Rozvoj podnikání

Předmětem zakázky bylo provedení komplexního hodnocení ekonomických dopadů potenciální investice rakouské společnosti Holzindustrie Schweighofer GmbH ve městě Vodňany, které sloužilo jako podklad pro rozhodování města o odsouhlasení invetice v předpokládané výši 4 mld. Kč, která měla ve městě a okolí nabídnout cca 500 pracovních míst. Hodnoceny byly dopady nejen na samotné město a jeho obyvatele, ale analýza byla provedena i pro širší územní kontext (správní obvod ORP – okres – kraj – ČR), neboť se jedná o investici významnou minimálně i z regionálního pohledu.

Hodnocení bylo provedeno v členění na 3 hlavní části a to analýzu stávající situace v území a daném odvětví, analýzu vlastní investice, jejích parametrů, požadavků investora a zkušeností z jiných lokalit s podobnou investicí a finální analýzu možných dopadů investice a to jak na úrovni města a ORP, tak na úrovni kraje a státu, kde byla analýza prováděna s využitím SIOT multiplikátorů.

Výsledný dokument byl zveřejněn pro potřeby všech subjektů, včetně obyvatel, kteří o schválení, či neschválení investice rozhodovali v místním referendu.

Skip to toolbar