Koncepce rozvoje cestovního ruchu Lipenska

Work Info:

Client: Svazek Lipenský obcí

Date: 14 November 2008

Categories: Cestovní ruch, Koncepce

Website: www.lipensko.cz

Spolupráce se Svazkem Lipenských obcí byla započata v roce 2002 v rámci přípravy Mistrovství světa v raftingu na Čertových proudech 2003. Prvním úkolem společnosti byla spolupráce při přípravě zajištění potřebné infrastruktury, která v území chyběla pro akci daného významu. Vzniknul tak první projekt, který Cassia na Lipensku realizovala – Záchytné parkoviště Lipno nad Vltavou.

Na základě spolupráce a úspěšné realizace projektu parkoviště, byla spolupráce rozšířena na území celého Lipenska v podobě přípravy projektů pro všechny členské obce svazku. Aby na sebe jednotlivé projekty navazovaly, aby odpovídaly jednotnému cíli a koncepci, zpracovala Cassia ve spolupráci s partnerskými subjekty Atelier 8000, s.r.o. a Incoma GFK, s.r.o. koncepci rozvoje Lipenska navzanou Lipensko – dovolená bez stresu, která do dnešní doby slouží jako základní materiál pro koordinaci všech realiovaných projektů na Lipensku.

V rámci realizace zakázky byl proveden rozsáhlý rozbor aktuální situace území jihočeské části Šumavy a Lipenska se zaměřením na rozvoj cestovního ruchu. Byla provedena analýza stávajícího stavu v území, vyhodnocení záměrů jednotlivých obcí v území a zpracování návrhu konceptu rozvoje území.

Aby bylo možno ověřit, že jsou jednotlivé návrhy dostatečně cílené na jasně specifikovanou cílovou skupinu, proběhlo v území několik cílených průzkumů mezi návštěvníky.

Kromě vlastního zpracování koncepce, proběhlo v rámci zakázky několik diskusních workshopů jak s obcemi v území, tak s podnikateli v cestovním ruchu, aby bylo dosaženo konsensu nad zpracovanou koncepcí a společném postupu při jejím realizaci.

 

Skip to toolbar