Komplexní příprava a řízení rozvojových projektů obce Úsilné v roce 2013 včetně vyúčtování

Work Info:

Client: Obec Úsilné

Date: 08 November 2012

Categories: Regionální rozvoj, Řízení projektů

Obec Úsilné, ve které žije přibližně 400 obyvatel, leží zhruba 5 km severovýchodně od centra Českých Budějovic. Úsilné má bohatou a dlouhou historii, první zmínka o obci pochází již z roku 1333. Poloha obce uprostřed turisticky atraktivní oblasti nabízí prostor pro rozvoj podnikání v cestovním ruchu, ubytování a stravovacích kapacit. Zástupci obce se rovněž snaží o zachování a rozvoj společenských a kulturních akcí a vybudování sportovního zázemí v obci.

Cassia Development & Consulting s obcí Úsilné dlouhodobě spolupracuje při přípravě a realizaci projektových záměrů obce. Společnost Cassia monitoruje jednotlivé dotační možnosti pro rozvojové záměry a následně zajišťuje zpracování projektové dokumentace a obstarává administraci projektu ve všech jeho fázích, v neposlední řadě zároveň vyhotovuje závěrečné vyúčtování projektu včetně žádosti o platbu.

Společnost Cassia v poslední době zpracovávala mimo jiného projektovou dokumentaci pro tyto úspěšné projekty:

–          Zatraktivnění návesního prostoru v obci Úsilné

–          Využití technické kulturní památky Eliášova štola pro zatraktivnění obce Úsilné

–          Osazení radarových měřičů rychlosti a dopravního zrcadla v obci Úsilné

–          Rekonstrukce a přístavba MŠ v obci Úsilné

Skip to toolbar