Komplexní příprava a řízení rozvojových projektů obce Úsilné v roce 2012 včetně vyúčtování

Work Info:

Date: 15 December 2012

Categories: Cestovní ruch, Regionální rozvoj, Řízení projektů

Cassia Development & Consulting s obcí Úsilné dlouhodobě spolupracuje při přípravě a realizaci projektových záměrů obce. Společnost Cassia monitoruje jednotlivé dotační možnosti pro rozvojové záměry a následně zajišťuje zpracování projektové dokumentace a obstarává administraci projektu ve všech jeho fázích, včetně výběrových řízení a závěrečného vyúčtování projektu včetně žádosti o platbu.

V roce 2012 Cassia zpracovávala mimo jiného projektovou dokumentaci pro tyto úspěšné projekty:

–         Využití technické kulturní památky Eliášova štola pro zatraktivnění obce Úsilné

–          Naučné stezky v okolí Úsilného a Rudolfova

–          Osazení radarových měřičů rychlosti a dopravního zrcadla v obci Úsilné

–          Rekonstrukce a přístavba MŠ v obci Úsilné

–          Další doplnění doudlebských krojů

–          Ochotnický spolek Voselno

Skip to toolbar