Studie Třeboň – lokalita vhodná pro život

Work Info:

Client: Město Třeboň

Date: 15 January 2014

Categories: Analýzy, Koncepce, Regionální rozvoj, Veřejná správa

Zpracovaná studie „Třeboň – lokalita vhodná pro život“ představuje koncepční materiál, navazující na Otevřenou strategii rozvoje města, kterou v některých částech rozpracovává do podrobnějšího detailu a doplňuje ji jak z pohledu analytického rozboru aktuální situace ve městě Třeboň, tak z hlediska koncepčního náhledu na další rozvoj vybraných oblastí města.

Hlavním cílem studie bylo v kontextu výše uvedeného rozpracovat zejména analýzu socioekonomické situace ve městě jako podklad pro další diskusi o koncepčním směřování města.

Ačkoli si zpracovaná studie neklade za cíl sehrát roli strategického plánu či ucelené koncepce rozvoje města, jedná se o důležitý materiál, poskytující expertní pohled na aktuální situaci ve městě a na možnosti, jak řešit dílčí problémové oblasti související s kvalitou života a možnostmi podnikání ve městě.

Skip to toolbar