TAČR – Efekty územně determinovaných projektů

Work Info:

Client: Technologická agentura ČR

Date: 15 September 2015

Categories: Analýzy, Koncepce, Regionální rozvoj, Veřejná správa, Výzkum

Website: Technologická agentura ČR

Od září 2015 realizovala na základě zadání Technologické agentury České Republiky a Ministerstva pro místní rozvoj Cassia spolu s partnerskou společností BERMAN GROUP s.r.o. výzkumný projekt TB040MMR002 – Efekty územně determinovaných projektů, zaměřený na zpracování návrhu metodiky pro hodnocení územních dopadů projektů.

Předmětem zakázky/projektu bylo s ohledem na zadání zpracování analýzy a návrhu metod a nástrojů využitelných na národní, regionální a lokální úrovni k zjištění rozvojových efektů územně diferencovaných projektů (tj. dopadů rozvojových projektů) do typologicky různorodých území. Požadavek vycházel ze stále se zvyšující potřeby zohledňovat při podpoře a realizaci projektů podpořených z veřejných projektů tzv. územní dimenzi, tedy odlišnosti daného území, jeho specifické problémy a posuzovat, zda je právě daný navrhovaný projekt tím nejlepším možným řešením, které může v dotčeném území něco změnit.

Zohlednění tzv. územní dimenze je již delší dobu vyžadováno ze strany Evropské komise a jedná se tak o prvek, který by měl být zohledňován zejména při posuzování projektů žádajících o podporu z ESI fondů. Stále častěji se však také stává, že se obce, města a regiony dostávají do situací, kdy se na ně obrací investoři s žádostí o změnu územního plánu, podporu jejich investičního záměru, nebo třeba odprodej pozemků pro realizaci investičního záměru. Velmi často se zejména u větších měst objevuje situace, kdy se vedení města rozhoduje mezi několika variantami řešení nějakého rozvojového záměru, ať už se jedná o novou komunikaci, nebo třeba vybudování rozsáhlého sportovního areálu, obchvatu města apod. To vše jsou případy, kdy by rozhodování zastupitelstva, rady, ale třeba i obyvatel v obecním referendu, mohla výrazně pomoci možnost, nechat zpracovat objektivní nezávislé hodnocení dopadů do území, které by ukázalo, jaké dopady projekt bude mít, případně která ze zvažovaných variant, vychází jako nejpřínosnější, či nejméně negativní.

Na úrovni ČR přitom neexistuje souhrnná metodika jak měřit dopad/efekt rozvojových projektů determinujících a ovlivňujících rozvoj konkrétního území (v členění na cíl Konkurenceschopnost a Koheze za zohlednění typologicky různorodých území – např. dynamický rozvojový, starý průmyslový, rurální periferní, atd.).

Cílem projektu tak bylo provedení vyhodnocení všech dostupných existujících metod, které se používají pro hodnocení dopadů projektů a následné zpracování návrhu metod a nástrojů využitelných na národní, regionální a lokální úrovni k zjištění rozvojových efektů územně diferencovaných projektů (tzn. dopadů rozvojových projektů – Territorial Impact Assessment) – do typologicky různorodých území. Výsledný návrh metodiky byl následně předán Ministerstvu pro místní rozvoj k certifikaci tak, aby mohl sloužit jako oficiální uznaná metodika pro hodnocení územních dopadů projektů.

Již po několikáté tak zúročujeme naše zkušenosti se zpracováním studií hodnocení dopadů projektů na dotčené území, a to jak na úrovni klasického hodnocení v podobě studie proveditelnosti, respektive CBA analýzy, tak na úrovni hodnocení RIA, případně TIA, kterými se dlouhodobě zabýváme.

BetaProjekt byl podpořen v rámci Programu BETA a realizován v období 09/ 2015 až 09/ 2016.

Bližší informace o projektu můžete v případě zájmu získat na adrese valdmanova@cassia.cz.

 

Skip to toolbar